Zaburi 130 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 130 (Swahili) Psalms 130 (English)

Ee Bwana, toka vilindini nimekulilia. Zaburi 130:1

> Out of the depths I have cried to you, Yahweh.

Bwana, uisikie sauti yangu. Masikio yako na yaisikilize Sauti ya dua zangu. Zaburi 130:2

Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my petitions.

Bwana, kama Wewe ungehesabu maovu, Ee Bwana, nani angesimama? Zaburi 130:3

If you, Yah, kept a record of sins, Lord, who could stand?

Lakini kwako kuna msamaha, Ili Wewe uogopwe. Zaburi 130:4

But there is forgiveness with you, Therefore you are feared.

Nimemngoja Bwana, roho yangu imengoja, Na neno lake nimelitumainia. Zaburi 130:5

I wait for Yahweh. My soul waits. I hope in his word.

Nafsi yangu inamngoja Bwana, Kuliko walinzi waingojavyo asubuhi, Naam, walinzi waingojao asubuhi. Zaburi 130:6

My soul longs for the Lord more than watchmen long for the morning; More than watchmen for the morning.

Ee Israeli, umtarajie Bwana; Maana kwa Bwana kuna fadhili, Na kwake kuna ukombozi mwingi. Zaburi 130:7

Israel, hope in Yahweh, For with Yahweh there is loving kindness. With him is abundant redemption.

Yeye atamkomboa Israeli na maovu yake yote. Zaburi 130:8

He will redeem Israel from all their sins.