Zaburi 62 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 62 (Swahili) Psalms 62 (English)

Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, Wokovu wangu hutoka kwake. Zaburi 62:1

> My soul rests in God alone. My salvation is from him.

Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, Ngome yangu, sitatikisika sana. Zaburi 62:2

He alone is my rock and my salvation, my fortress-- I will never be greatly shaken.

Hata lini mtamshambulia mtu, Mpate kumwua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unaoinama, Kama kitalu kilicho tayari kuanguka, Zaburi 62:3

How long will you assault a man, Would all of you throw him down, Like a leaning wall, like a tottering fence?

Hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake; Huufurahia uongo. Kwa kinywa chao hubariki; Kwa moyo wao hulaani. Zaburi 62:4

They fully intend to throw him down from his lofty place. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah.

Nafsi yangu, umngoje Mungu peke yake kwa kimya. Tumaini langu hutoka kwake. Zaburi 62:5

My soul, wait in silence for God alone, For my expectation is from him.

Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, Ngome yangu, sitatikisika sana. Zaburi 62:6

He alone is my rock and my salvation, my fortress. I will not be shaken.

Kwa Mungu wokovu wangu, Na utukufu wangu; Mwamba wa nguvu zangu, Na kimbilio langu ni kwa Mungu. Zaburi 62:7

With God is my salvation and my honor. The rock of my strength, and my refuge, is in God.

Enyi watu, mtumainini sikuzote, Ifunueni mioyo yenu mbele zake; Mungu ndiye kimbilio letu. Zaburi 62:8

Trust in him at all times, you people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Selah.

Hakika binadamu ni ubatili, Na wenye cheo ni uongo, Katika mizani huinuka; Wote pamoja ni hafifu kuliko ubatili. Zaburi 62:9

Surely men of low degree are just a breath, And men of high degree are a lie. In the balances they will go up. They are together lighter than a breath.

Msiitumainie dhuluma, Wala msijivune kwa unyang'anyi; Mali izidipo msiiangalie sana moyoni. Zaburi 62:10

Don't trust in oppression. Don't become vain in robbery. If riches increase, Don't set your heart on them.

Mara moja amenena Mungu; Mara mbili nimeyasikia haya, Ya kuwa nguvu zina Mungu, Zaburi 62:11

God has spoken once, Twice I have heard this, That power belongs to God.

Na fadhili ziko kwako, Ee Bwana; Maana ndiwe umlipaye kila mtu Sawasawa na haki yake. Zaburi 62:12

Also to you, Lord, belongs loving kindness, For you reward every man according to his work.