Zaburi 33 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 33 (Swahili) Psalms 33 (English)

Mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki, Kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo. Zaburi 33:1

Rejoice in Yahweh, you righteous! Praise is fitting for the upright.

Mshukuruni Bwana kwa kinubi, Kwa kinanda cha nyuzi kumi mwimbieni sifa. Zaburi 33:2

Give thanks to Yahweh with the lyre. Sing praises to him with the harp of ten strings.

Mwimbieni wimbo mpya, Pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. Zaburi 33:3

Sing to him a new song. Play skillfully with a shout of joy!

Kwa kuwa neno la Bwana lina adili, Na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Zaburi 33:4

For the word of Yahweh is right. All his work is done in faithfulness.

Huzipenda haki na hukumu, Nchi imejaa fadhili za Bwana. Zaburi 33:5

He loves righteousness and justice. The earth is full of the loving kindness of Yahweh.

Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, Na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Zaburi 33:6

By Yahweh's word the heavens were made; All their host by the breath of his mouth.

Hukusanya maji ya bahari chungu chungu, Huviweka vilindi katika ghala. Zaburi 33:7

He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deeps in storehouses.

Nchi yote na imwogope Bwana, Wote wakaao duniani na wamche. Zaburi 33:8

Let all the earth fear Yahweh. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

Maana Yeye alisema, ikawa; Na Yeye aliamuru, ikasimama. Zaburi 33:9

For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood firm.

Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, Huyatangua makusudi ya watu. Zaburi 33:10

Yahweh brings the counsel of the nations to nothing. He makes the thoughts of the peoples to be of no effect.

Shauri la Bwana lasimama milele, Makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Zaburi 33:11

The counsel of Yahweh stands fast forever, The thoughts of his heart to all generations.

Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, Watu aliowachagua kuwa urithi wake. Zaburi 33:12

Blessed is the nation whose God is Yahweh, The people whom he has chosen for his own inheritance.

Toka mbinguni Bwana huchungulia, Huwatazama wanadamu wote pia. Zaburi 33:13

Yahweh looks from heaven. He sees all the sons of men.

Toka mahali pake aketipo Huwaangalia wote wakaao duniani. Zaburi 33:14

From the place of his habitation he looks out on all the inhabitants of the earth,

yeye aiumbaye mioyo yao wote Huzifikiri kazi zao zote. Zaburi 33:15

He who fashions all of their hearts; And he considers all of their works.

Hapana mfalme aokokaye kwa wingi wa uwezo, Wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Zaburi 33:16

There is no king saved by the multitude of a host. A mighty man is not delivered by great strength.

Farasi hafai kitu kwa wokovu, Wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Zaburi 33:17

A horse is a vain thing for safety, Neither does he deliver any by his great power.

Tazama, jicho la Bwana li kwao wamchao, Wazingojeao fadhili zake. Zaburi 33:18

Behold, Yahweh's eye is on those who fear him, On those who hope in his loving kindness;

Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, Na kuwahuisha wakati wa njaa. Zaburi 33:19

To deliver their soul from death, To keep them alive in famine.

Nafsi zetu zinamngoja Bwana; Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Zaburi 33:20

Our soul has waited for Yahweh. He is our help and our shield.

Maana mioyo yetu itamfurahia, Kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Zaburi 33:21

For our heart rejoices in him, Because we have trusted in his holy name.

Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi, Kama vile tulivyokungoja Wewe. Zaburi 33:22

Let your loving kindness be on us, Yahweh, Since we have hoped in you.