Zaburi 89 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 89 (Swahili) Psalms 89 (English)

Fadhili za Bwana nitaziimba milele; Kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako. Zaburi 89:1

> I will sing of the loving kindness of Yahweh forever. With my mouth, I will make known your faithfulness to all generations.

Maana nimesema, Fadhili zitajengwa milele; Katika mbingu utauthibitisha uaminifu wako. Zaburi 89:2

I indeed declare, "Love stands firm forever. You established the heavens. Your faithfulness is in them."

Nimefanya agano na mteule wangu, Nimemuapia Daudi, mtumishi wangu. Zaburi 89:3

"I have made a covenant with my chosen one, I have sworn to David, my servant,

Wazao wako nitawafanya imara milele, Nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele. Zaburi 89:4

'I will establish your seed forever, And build up your throne to all generations.'" Selah.

Ee Bwana, mbingu zitayasifu maajabu yako, Uaminifu wako katika kusanyiko la watakatifu. Zaburi 89:5

The heavens will praise your wonders, Yahweh; Your faithfulness also in the assembly of the holy ones.

Maana ni nani katika mbingu awezaye kulinganishwa na Bwana? Ni nani afananaye na Bwana miongoni mwa malaika? Zaburi 89:6

For who in the skies can be compared to Yahweh? Who among the sons of the heavenly beings is like Yahweh,

Mungu huogopwa sana barazani pa watakatifu, Ni wa kuhofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Zaburi 89:7

A very awesome God in the council of the holy ones, To be feared above all those who are around him?

Bwana, Mungu wa majeshi, Ni nani aliye hodari kama Wewe, Ee YAHU? Na uaminifu wako unakuzunguka. Zaburi 89:8

Yahweh, God of hosts, who is a mighty one, like you? Yah, your faithfulness is around you.

Wewe ndiwe ukitawalaye kiburi cha bahari. Mawimbi yake yainukapo wayatuliza Wewe. Zaburi 89:9

You rule the pride of the sea. When its waves rise up, you calm them.

Ndiwe uliyemseta Rahabu akawa kama aliyeuawa, Kwa mkono hodari umewatawanya wakuchukiao. Zaburi 89:10

You have broken Rahab in pieces, like one of the slain. You have scattered your enemies with your mighty arm.

Mbingu ni mali yako, nchi nayo ni mali yako, Ulimwengu na vyote viujazavyo Ndiwe uliyeupiga msingi wake. Zaburi 89:11

The heavens are yours. The earth also is yours; The world and its fullness. You have founded them.

Kaskazini na kusini ndiwe uliyeziumba, Tabori na Hermoni hulifurahia jina lako. Zaburi 89:12

The north and the south, you have created them. Tabor and Hermon rejoice in your name.

Mkono wako ni mkono wenye uweza, Mkono wako una nguvu, Mkono wako wa kuume umetukuka. Zaburi 89:13

You have a mighty arm. Your hand is strong, and your right hand is exalted.

Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako, Fadhili na kweli zahudhuria mbele za uso wako. Zaburi 89:14

Righteousness and justice are the foundation of your throne. Loving kindness and truth go before your face.

Heri watu wale waijuao sauti ya shangwe, Ee Bwana, huenenda katika nuru ya uso wako. Zaburi 89:15

Blessed are the people who learn to acclaim you. They walk in the light of your presence, Yahweh.

Kwa jina lako hufurahi mchana kutwa, Na kwa haki yako hutukuzwa. Zaburi 89:16

In your name they rejoice all day. In your righteousness, they are exalted.

Maana fahari ya nguvu zao ni Wewe, Na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Zaburi 89:17

For you are the glory of their strength. In your favor, our horn will be exalted.

Maana ngao yetu ina Bwana, Na mfalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Zaburi 89:18

For our shield belongs to Yahweh; Our king to the Holy One of Israel.

Ndipo ulipowaambia watakatifu wako kwa njozi, Ukasema, nimempa aliye hodari msaada; Nimemtukuza aliyechaguliwa miongoni mwa watu. Zaburi 89:19

Then you spoke in vision to your saints, And said, "I have bestowed strength on the warrior. I have exalted a young man from the people.

Nimemwona Daudi, mtumishi wangu, Nimempaka mafuta yangu matakatifu. Zaburi 89:20

I have found David, my servant. I have anointed him with my holy oil,

Ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake, Na mkono wangu utamtia nguvu. Zaburi 89:21

With whom my hand shall be established. My arm will also strengthen him.

Adui hatamwonea, Wala mwana wa uovu hatamtesa. Zaburi 89:22

No enemy will tax him. No wicked man will oppress him.

Bali nitawaponda watesi wake mbele yake, Nitawapiga wanaomchukia. Zaburi 89:23

I will beat down his adversaries before him, And strike those who hate him.

Uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, Na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Zaburi 89:24

But my faithfulness and my loving kindness will be with him. In my name, his horn will be exalted.

Nitaweka mkono wake juu ya bahari, Na mkono wake wa kuume juu ya mito. Zaburi 89:25

I will set his hand also on the sea, And his right hand on the rivers.

Yeye ataniita, Wewe baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu. Zaburi 89:26

He will call to me, 'You are my Father, My God, and the rock of my salvation!'

Nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, Kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Zaburi 89:27

I will also appoint him my firstborn, The highest of the kings of the earth.

Hata milele nitamwekea fadhili zangu, Na agano langu litafanyika amini kwake. Zaburi 89:28

I will keep my loving kindness for him forevermore. My covenant will stand firm with him.

Wazao wake nao nitawadumisha milele, Na kiti chake cha enzi kama siku za mbingu. Zaburi 89:29

I will also make his seed endure forever, And his throne as the days of heaven.

Wanawe wakiiacha sheria yangu, Wasiende katika hukumu zangu, Zaburi 89:30

If his children forsake my law, And don't walk in my ordinances;

Wakizihalifu amri zangu, Wasiyashike maagizo yangu, Zaburi 89:31

If they break my statutes, And don't keep my commandments;

Basi, nitawarudi makosa yao kwa fimbo, Na uovu wao kwa mapigo. Zaburi 89:32

Then I will punish their sin with the rod, And their iniquity with stripes.

Lakini fadhili zangu sitamwondolea yeye, Wala sitafanya uaminifu wangu kuwa uongo. Zaburi 89:33

But I will not completely take my loving kindness from him, Nor allow my faithfulness to fail.

Mimi sitalihalifu agano langu, Sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Zaburi 89:34

I will not break my covenant, Nor alter what my lips have uttered.

Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu, Hakika sitamwambia Daudi uongo, Zaburi 89:35

Once have I sworn by my holiness, I will not lie to David.

Wazao wake watadumu milele, Na kiti chake kitakuwa kama jua mbele zangu. Zaburi 89:36

His seed will endure forever, His throne like the sun before me.

Kitathibitika milele kama mwezi; Shahidi aliye mbinguni mwaminifu. Zaburi 89:37

It will be established forever like the moon, The faithful witness in the sky." Selah.

Walakini Wewe umemtupa na kumkataa, Umemghadhibikia masihi wako. Zaburi 89:38

But you have rejected and spurned. You have been angry with your anointed.

Umechukizwa na agano la mtumishi wako, Umeinajisi taji yake na kuitupa chini. Zaburi 89:39

You have renounced the covenant of your servant. You have defiled his crown in the dust.

Umeyabomoa maboma yake yote, Umezifanya ngome zake kuwa magofu. Zaburi 89:40

You have broken down all his hedges. You have brought his strongholds to ruin.

Wote wapitao njiani wanateka mali zake; Amekuwa laumu kwa jirani zake; Zaburi 89:41

All who pass by the way rob him. He has become a reproach to his neighbors.

Umeutukuza mkono wa kuume wa watesi wake; Umewafurahisha wote wanaomchukia. Zaburi 89:42

You have exalted the right hand of his adversaries. You have made all of his enemies rejoice.

Pia umeurudisha nyuma ukali wa upanga wake; Wala hukumsimamisha vitani. Zaburi 89:43

Yes, you turn back the edge of his sword, And haven't supported him in battle.

Umeikomesha fahari yake; Kiti chake cha enzi umekitupa chini. Zaburi 89:44

You have ended his splendor, And thrown his throne down to the ground.

Umezipunguza siku za ujana wake; Umemvika aibu. Zaburi 89:45

You have shortened the days of his youth. You have covered him with shame. Selah.

Ee Bwana, hata lini? Utajificha hata milele? Ghadhabu yako itawaka kama moto? Zaburi 89:46

How long, Yahweh? Will you hide yourself forever? Will your wrath burn like fire?

Ukumbuke jinsi mimi nisivyo wa kudumu; Kwa ubatili gani umeiumba jamii ya wanadamu! Zaburi 89:47

Remember how short my time is! For what vanity have you created all the children of men!

Ni mwanamume gani atakayeishi asione mauti, Atakayejiokoa nafsi yake na mkono wa kuzimu? Zaburi 89:48

What man is he who shall live and not see death, Who shall deliver his soul from the power of Sheol? Selah.

Bwana, zi wapi fadhili zako za kwanza, Ulizomwapia Daudi kwa uaminifu wako? Zaburi 89:49

Lord, where are your former loving kindnesses, Which you swore to David in your faithfulness?

Ee Bwana, ukumbuke, Wanavyosimangwa watumishi wako; Jinsi ninavyostahimili kifuani mwangu Masimango ya watu wengi. Zaburi 89:50

Remember, Lord, the reproach of your servants, How I bear in my heart the taunts of all the mighty peoples,

Ambayo adui zako wamesimanga, Ee Bwana, Naam, wamezisimanga hatua za masihi wako. Zaburi 89:51

With which your enemies have mocked, Yahweh, With which they have mocked the footsteps of your anointed one.

Na ahimidiwe Bwana milele. Amina na Amina. Zaburi 89:52

Blessed be Yahweh forevermore. Amen, and Amen.