Zaburi 59 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 59 (Swahili) Psalms 59 (English)

Ee Mungu wangu, uniponye na adui zangu, Uniinue juu yao wanaoshindana nami. Zaburi 59:1

> Deliver me from my enemies, my God. Set me on high from those who rise up against me.

Uniponye nao wafanyao maovu, Uniokoe na watu wa damu. Zaburi 59:2

Deliver me from the workers of iniquity. Save me from the bloodthirsty men.

Kwa maana wanaiotea nafsi yangu; Wenye nguvu wamenikusanyikia; Ee Bwana, si kwa kosa langu, Wala si kwa hatia yangu. Zaburi 59:3

For, behold, they lie in wait for my soul. The mighty gather themselves together against me, Not for my disobedience, nor for my sin, Yahweh.

Bila kosa langu huenda mbio, hujiweka tayari; Uamke uonane nami, na kutazama. Zaburi 59:4

I have done no wrong, yet they are ready to attack me. Rise up, behold, and help me!

Na Wewe, Bwana, Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, uamke. Uwapatilize mataifa yote; Usiwarehemu waovu wafanyao uovu hata mmoja. Zaburi 59:5

You, Yahweh God of hosts, the God of Israel, Rouse yourself to punish the nations. Show no mercy to the wicked traitors. Selah.

Wakati wa jioni hurudi, hulia kama mbwa, Na kuzunguka-zunguka mjini. Zaburi 59:6

They return at evening, howling like dogs, And prowl around the city.

Tazama, kwa vinywa vyao huteuka, Midomoni mwao mna panga, Kwa maana ni nani asikiaye? Zaburi 59:7

Behold, they spew with their mouth. Swords are in their lips, "For," they say, "who hears us?"

Na Wewe, Bwana, utawacheka, Utawadhihaki mataifa yote. Zaburi 59:8

But you, Yahweh, laugh at them. You scoff at all the nations.

Ee nguvu zangu, nitakungoja Wewe, Maana Mungu ndiye aliye ngome yangu Zaburi 59:9

Oh, my Strength, I watch for you, For God is my high tower.

Mungu wa fadhili zangu atanitangulia, Mungu atanijalia kuwatazama adui zangu. Zaburi 59:10

My God will go before me with his loving kindness. God will let me look at my enemies in triumph.

Usiwaue, watu wangu wasije wakasahau; Uwatawanye kwa uweza wako, Na kuwaangamiza, Ee Bwana, ngao yetu. Zaburi 59:11

Don't kill them, or my people may forget. Scatter them by your power, and bring them down, Lord our shield.

Kwa dhambi ya kinywa chao, Na kwa neno la midomo yao, Wanaswe kwa kiburi chao, Kwa ajili ya kulaani na uongo wasemao. Zaburi 59:12

For the sin of their mouth, and the words of their lips, Let them be caught in their pride, For the curses and lies which they utter.

Uwakomeshe kwa hasira, Uwakomeshe watoweke, Wajue ya kuwa Mungu atawala katika Yakobo, Na hata miisho ya dunia. Zaburi 59:13

Consume them in wrath. Consume them, and they will be no more. Let them know that God rules in Jacob, To the ends of the earth. Selah.

Wakati wa jioni hurudi, hulia kama mbwa, Na kuzunguka-zunguka mjini. Zaburi 59:14

At evening let them return. Let them howl like a dog, and go around the city.

Watatanga-tanga hao wakitafuta chakula; Wasiposhiba watakesha usiku kucha. Zaburi 59:15

They shall wander up and down for food, And wait all night if they aren't satisfied.

Nami nitaziimba nguvu zako asubuhi, Nitaziimba fadhili zako kwa furaha. Kwa kuwa ndiwe uliyekuwa ngome yangu, Na makimbilio siku ya shida yangu. Zaburi 59:16

But I will sing of your strength. Yes, I will sing aloud of your loving kindness in the morning. For you have been my high tower, A refuge in the day of my distress.

Ee nguvu zangu, nitakuimbia kwa furaha, Maana Mungu ndiye aliye ngome yangu, Mungu wa fadhili zangu. Zaburi 59:17

To you, my strength, I will sing praises. For God is my high tower, the God of my mercy.