Zaburi 101 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 101 (Swahili) Psalms 101 (English)

Rehema na hukumu nitaziimba, Ee Bwana, nitakuimbia zaburi. Zaburi 101:1

> I will sing of loving kindness and justice. To you, Yahweh, I will sing praises.

Nitaiangalia njia ya unyofu; Utakuja kwangu lini? Nitakwenda kwa unyofu wa moyo Ndani ya nyumba yangu. Zaburi 101:2

I will be careful to live a blameless life. When will you come to me? I will walk within my house with a blameless heart.

Sitaweka mbele ya macho yangu Neno la uovu. Kazi yao waliopotoka naichukia, Haitaambatana nami. Zaburi 101:3

I will set no vile thing before my eyes. I hate the deeds of faithless men. They will not cling to me.

Moyo wa ukaidi utaondoka kwangu, Lililo ovu sitalijua. Zaburi 101:4

A perverse heart will be far from me. I will have nothing to do with evil.

Amsingiziaye jirani yake kwa siri, Huyo nitamharibu. Mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno, Huyo sitavumilia naye. Zaburi 101:5

I will silence whoever secretly slanders his neighbor. I won't tolerate one who is haughty and conceited.

Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, Hao wakae nami. Yeye aendaye katika njia kamilifu, Ndiye atakayenitumikia. Zaburi 101:6

My eyes will be on the faithful of the land, That they may dwell with me. He who walks in a perfect way, He will serve me.

Hatakaa ndani ya nyumba yangu Mtu atendaye hila. Asemaye uongo hatathibitika Mbele ya macho yangu. Zaburi 101:7

He who practices deceit won't dwell within my house. He who speaks falsehood won't be established before my eyes.

Asubuhi hata asubuhi nitawaharibu Wabaya wote wa nchi. Niwatenge wote watendao uovu Na mji wa Bwana. Zaburi 101:8

Morning by morning, I will destroy all the wicked of the land; To cut off all the workers of iniquity from Yahweh's city.