Zaburi 71 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 71 (Swahili) Psalms 71 (English)

Nimekukimbilia Wewe, Bwana, Nisiaibike milele. Zaburi 71:1

In you, Yahweh, I take refuge. Never let me be disappointed.

Kwa haki yako uniponye, uniopoe, Unitegee sikio lako, uniokoe. Zaburi 71:2

Deliver me in your righteousness, and rescue me. Turn your ear to me, and save me.

Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, Nitakakokwenda sikuzote. Umeamuru niokolewe, Ndiwe genge langu na ngome yangu. Zaburi 71:3

Be to me a rock of refuge to which I may always go. Give the command to save me, For you are my rock and my fortress.

Ee Mungu wangu, uniopoe mkononi mwa mkorofi, Katika mkono wake mwovu, mdhalimu, Zaburi 71:4

Rescue me, my God, from the hand of the wicked, From the hand of the unrighteous and cruel man.

Maana ndiwe taraja langu, Ee Bwana MUNGU, Tumaini langu tokea ujana wangu. Zaburi 71:5

For you are my hope, Lord Yahweh; My confidence from my youth.

Nimekutegemea Wewe tangu kuzaliwa, Ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu, Ninakusifu Wewe daima. Zaburi 71:6

I have relied on you from the womb. You are he who took me out of my mother's womb. I will always praise you.

Nimekuwa kitu cha ajabu kwa watu wengi, Na Wewe ndiwe kimbilio langu la nguvu. Zaburi 71:7

I am a marvel to many, But you are my strong refuge.

Kinywa changu kitajazwa sifa zako, Na heshima yako mchana kutwa. Zaburi 71:8

My mouth shall be filled with your praise, With your honor all the day.

Usinitupe wakati wa uzee, Nguvu zangu zipungukapo usiniache. Zaburi 71:9

Don't reject me in my old age. Don't forsake me when my strength fails.

Kwa maana adui zangu wananiamba, Nao wanaoniotea roho yangu hushauriana. Zaburi 71:10

For my enemies talk about me. Those who watch for my soul conspire together,

Wakisema, Mungu amemwacha, Mfuatieni, mkamateni, hakuna wa kumponya. Zaburi 71:11

Saying, "God has forsaken him. Pursue and take him, for no one will rescue him."

Ee Mungu, usiwe mbali nami; Ee Mungu wangu, fanya haraka kunisaidia. Zaburi 71:12

God, don't be far from me. My God, hurry to help me.

Waaibishwe, watoweshwe, adui za nafsi yangu. Wavikwe laumu na aibu wanaonitakia mabaya. Zaburi 71:13

Let my accusers be disappointed and consumed. Let them be covered with disgrace and scorn who want to harm me.

Nami nitatumaini daima, Nitazidi kuongeza sifa zake zote. Zaburi 71:14

But I will always hope, And will add to all of your praise.

Kinywa changu kitasimulia haki na wokovu wako Mchana kutwa; maana sijui hesabu yake. Zaburi 71:15

My mouth will tell about your righteousness, And of your salvation all day, Though I don't know its full measure.

Nitakuja na mambo ya ajabu ya Bwana MUNGU; Nitawakumbusha watu haki yako Wewe peke yako. Zaburi 71:16

I will come with the mighty acts of the Lord Yahweh. I will make mention of your righteousness, even of yours alone.

Ee Mungu, umenifundisha tokea ujana wangu; Nimekuwa nikitangaza miujiza yako hata leo. Zaburi 71:17

God, you have taught me from my youth. Until now, I have declared your wondrous works.

Na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, Ee Mungu, usiniache. Hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako, Na kila atakayekuja uweza wako. Zaburi 71:18

Yes, even when I am old and gray-haired, God, don't forsake me, Until I have declared your strength to the next generation, Your might to everyone who is to come.

Na haki yako, Ee Mungu, Imefika juu sana. Wewe uliyefanya mambo makuu; Ee Mungu, ni nani aliye kama Wewe? Zaburi 71:19

Your righteousness also, God, reaches to the heavens; You have done great things. God, who is like you?

Wewe, uliyetuonyesha mateso mengi, mabaya, Utatuhuisha tena. Utatupandisha juu tena Tokea pande za chini ya nchi. Zaburi 71:20

You, who have shown us many and bitter troubles, You will let me live. You will bring us up again from the depths of the earth.

Laiti ungeniongezea ukuu! Urejee tena na kunifariji moyo. Zaburi 71:21

Increase my honor, And comfort me again.

Nami nitakushukuru kwa kinanda, Na kweli yako, Ee Mungu wangu. Nitakuimbia Wewe kwa kinubi, Ee Mtakatifu wa Israeli. Zaburi 71:22

I will also praise you with the harp for your faithfulness, my God. I sing praises to you with the lyre, Holy One of Israel.

Midomo yangu itafurahi sana nikuimbiapo, Na nafsi yangu uliyoikomboa. Zaburi 71:23

My lips shall shout for joy! My soul, which you have redeemed, sings praises to you!

Ulimi wangu nao utasimulia Haki yako mchana kutwa. Kwa maana wameaibishwa, Wametahayarika, wanaonitakia mabaya. Zaburi 71:24

My tongue will also talk about your righteousness all day long, For they are disappointed, and they are confounded, who want to harm me.