Zaburi 115 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 115 (Swahili) Psalms 115 (English)

Ee Bwana, kutukuza usitutukuze sisi, Bali ulitukuze jina lako, Kwa ajili ya fadhili zako, Kwa ajili ya uaminifu wako. Zaburi 115:1

Not to us, Yahweh, not to us, But to your name give glory, For your loving kindness, and for your truth's sake.

Kwa nini mataifa kusema, Yuko wapi Mungu wao? Zaburi 115:2

Why should the nations say, "Where is their God, now?"

Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, Alitakalo lote amelitenda. Zaburi 115:3

But our God is in the heavens. He does whatever he pleases.

Sanamu zao ni fedha na dhahabu, Kazi ya mikono ya wanadamu. Zaburi 115:4

Their idols are silver and gold, The work of men's hands.

Zina vinywa lakini hazisemi, Zina macho lakini hazioni, Zaburi 115:5

They have mouths, but they don't speak; They have eyes, but they don't see;

Zina masikio lakini hazisikii, Zina pua lakini hazisikii harufu, Zaburi 115:6

They have ears, but they don't hear; They have noses, but they don't smell;

Mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, Wala hazitoi sauti kwa koo zake. Zaburi 115:7

They have hands, but they don't feel; They have feet, but they don't walk; Neither do they speak through their throat.

Wazifanyao watafanana nazo, Kila mmoja anayezitumainia. Zaburi 115:8

Those who make them will be like them; Yes, everyone who trusts in them.

Enyi Israeli, mtumainini Bwana; Yeye ni msaada wao na ngao yao. Zaburi 115:9

Israel, trust in Yahweh! He is their help and their shield.

Enyi mlango wa Haruni, mtumainini Bwana; Yeye ni msaada wao na ngao yao. Zaburi 115:10

House of Aaron, trust in Yahweh! He is their help and their shield.

Enyi mmchao Bwana, mtumainini Bwana; Yeye ni msaada wao na ngao yao. Zaburi 115:11

You who fear Yahweh, trust in Yahweh! He is their help and their shield.

Bwana ametukumbuka, Naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, Ataubariki mlango wa Haruni, Zaburi 115:12

Yahweh remembers us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron.

Atawabariki wamchao Bwana, Wadogo kwa wakubwa. Zaburi 115:13

He will bless those who fear Yahweh, Both small and great.

Bwana na awaongeze ninyi, Ninyi na watoto wenu. Zaburi 115:14

May Yahweh increase you more and more, You and your children.

Na mbarikiwe ninyi na Bwana, Aliyezifanya mbingu na nchi. Zaburi 115:15

Blessed are you by Yahweh, Who made heaven and earth.

Mbingu ni mbingu za Bwana, Bali nchi amewapa wanadamu. Zaburi 115:16

The heavens are the heavens of Yahweh; But the earth has he given to the children of men.

Sio wafu wamsifuo Bwana, Wala wo wote washukao kwenye kimya; Zaburi 115:17

The dead don't praise Yah, Neither any who go down into silence;

Bali sisi tutamhimidi Bwana, Tangu leo na hata milele. Zaburi 115:18

But we will bless Yah, From this time forth and forevermore. Praise Yah!