Zaburi 31 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 31 (Swahili) Psalms 31 (English)

Nimekukimbilia Wewe, Bwana, Nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, Zaburi 31:1

> In you, Yahweh, I take refuge. Let me never be disappointed: Deliver me in your righteousness.

Unitegee sikio lako, uniokoe hima. Uwe kwangu mwamba wa nguvu, Nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Zaburi 31:2

Bow down your ear to me. Deliver me speedily. Be to me a strong rock, A house of defense to save me.

Ndiwe genge langu na ngome yangu; Kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Zaburi 31:3

For you are my rock and my fortress, Therefore for your name's sake lead me and guide me.

Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, Maana Wewe ndiwe ngome yangu. Zaburi 31:4

Pluck me out of the net that they have laid secretly for me, For you are my stronghold.

Mikononi mwako naiweka roho yangu; Umenikomboa, Ee Bwana, Mungu wa kweli. Zaburi 31:5

Into your hand I commend my spirit. You redeem me, Yahweh, God of truth.

Nawachukia wao washikao yasiyofaa yenye uongo; Bali mimi namtumaini Bwana. Zaburi 31:6

I hate those who regard lying vanities, But I trust in Yahweh.

Na nishangilie, nizifurahie fadhili zako, Kwa kuwa umeyaona mateso yangu. Umeijua nafsi yangu taabuni, Zaburi 31:7

I will be glad and rejoice in your loving kindness, For you have seen my affliction. You have known my soul in adversities.

Wala hukunitia mikononi mwa adui; Miguu yangu umeisimamisha panapo nafasi. Zaburi 31:8

You have not shut me up into the hand of the enemy. You have set my feet in a large place.

Ee Bwana, unifadhili, maana ni katika dhiki, Jicho langu limenyauka kwa masumbufu, Naam, mwili wangu na nafsi yangu. Zaburi 31:9

Have mercy on me, Yahweh, for I am in distress. My eye, my soul, and my body waste away with grief.

Maana maisha yangu yamekoma kwa huzuni, Na miaka yangu kwa kuugua. Nguvu zangu zinatetemeka kwa uovu wangu, Na mifupa yangu imekauka. Zaburi 31:10

For my life is spent with sorrow, My years with sighing. My strength fails because of my iniquity. My bones are wasted away.

Kwa sababu ya watesi wangu nimekuwa laumu, Naam, hasa kwa jirani zangu; Na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu; Walioniona njiani walinikimbia. Zaburi 31:11

Because of all my adversaries I have become utterly contemptible to my neighbors, A fear to my acquaintances. Those who saw me on the street fled from me.

Nimesahauliwa kama mfu asiyekumbukwa; Nimekuwa kama chombo kilichovunjika. Zaburi 31:12

I am forgotten from their hearts like a dead man. I am like broken pottery.

Maana nimesikia masingizio ya wengi; Hofu ziko pande zote. Waliposhauriana juu yangu, Walifanya hila wauondoe uhai wangu. Zaburi 31:13

For I have heard the slander of many, terror on every side, While they conspire together against me, They plot to take away my life.

Lakini mimi nakutumaini Wewe, Bwana, Nimesema, Wewe ndiwe Mungu wangu. Zaburi 31:14

But I trust in you, Yahweh. I said, "You are my God."

Nyakati zangu zimo mikononi mwako; Uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia. Zaburi 31:15

My times are in your hand. Deliver me from the hand of my enemies, and from those who persecute me.

Umwangaze mtumishi wako Kwa nuru ya uso wako; Uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Zaburi 31:16

Make your face to shine on your servant. Save me in your loving kindness.

Ee Bwana, nisiaibishwe, maana nimekuita; Waaibishwe wasio haki, wanyamaze kuzimuni. Zaburi 31:17

Let me not be disappointed, Yahweh, for I have called on you. Let the wicked be disappointed. Let them be silent in Sheol.

Midomo ya uongo iwe na ububu, Imneneayo mwenye haki maneno ya kiburi, Kwa majivuno na dharau. Zaburi 31:18

Let the lying lips be mute, Which speak against the righteous insolently, with pride and contempt.

Jinsi zilivyo nyingi fadhili zako Ulizowawekea wakuchao; Ulizowatendea wakukimbiliao Mbele ya wanadamu! Zaburi 31:19

Oh how great is your goodness, Which you have laid up for those who fear you, Which you have worked for those who take refuge in you, Before the sons of men!

Utawasitiri na fitina za watu Katika sitara ya kuwapo kwako; Utawaficha katika hema Na mashindano ya ndimi. Zaburi 31:20

In the shelter of your presence you will hide them from the plotting of man. You will keep them secretly in a dwelling away from the strife of tongues.

Bwana ahimidiwe; kwa maana amenitendea Fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Zaburi 31:21

Praise be to Yahweh, For he has shown me his marvelous loving kindness in a strong city.

Nami nalisema kwa haraka yangu, Nimekatiliwa mbali na macho yako; Lakini ulisikia sauti ya dua yangu Wakati nilipokulilia. Zaburi 31:22

As for me, I said in my haste, "I am cut off from before your eyes." Nevertheless you heard the voice of my petitions when I cried to you.

Mpendeni Bwana, Ninyi nyote mlio watauwa wake. Bwana huwahifadhi waaminifu, Humlipa atendaye kiburi malipo tele. Zaburi 31:23

Oh love Yahweh, all you his saints! Yahweh preserves the faithful, And pays back him who deals proudly in full.

Iweni hodari, mpige moyo konde, Ninyi nyote mnaomngoja Bwana. Zaburi 31:24

Be strong, and let your heart take courage, All you who hope in Yahweh.