Zaburi 67 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 67 (Swahili) Psalms 67 (English)

Mungu na atufadhili na kutubariki, Na kutuangazia uso wake. Zaburi 67:1

> May God be merciful to us, bless us, And cause his face to shine on us. Selah.

Njia yake ijulike duniani, Wokovu wake katikati ya mataifa yote. Zaburi 67:2

That your way may be known on earth, And your salvation among all nations,

Watu na wakushukuru, Ee Mungu, Watu wote na wakushukuru. Zaburi 67:3

Let the peoples praise you, God. Let all the peoples praise you.

Mataifa na washangilie, Naam, waimbe kwa furaha, Maana kwa haki utawahukumu watu, Na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Zaburi 67:4

Oh let the nations be glad and sing for joy, For you will judge the peoples with equity, And govern the nations on earth. Selah.

Watu na wakushukuru, Ee Mungu, Watu wote na wakushukuru. Zaburi 67:5

Let the peoples praise you, God. Let all the peoples praise you.

Nchi imetoa mazao yake MUNGU, Mungu wetu, ametubariki. Zaburi 67:6

The earth has yielded its increase. God, even our own God, will bless us.

Mungu atatubariki sisi; Miisho yote ya dunia itamcha Yeye. Zaburi 67:7

God will bless us. All the ends of the earth shall fear him.