Zaburi 123 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 123 (Swahili) Psalms 123 (English)

Nimekuinulia macho yangu, Wewe uketiye mbinguni. Zaburi 123:1

> To you I do lift up my eyes, You who sit in the heavens.

Kama vile macho ya watumishi Kwa mkono wa bwana zao Kama macho ya mjakazi Kwa mkono wa bibi yake; Hivyo macho yetu humwelekea Bwana, Mungu wetu, Hata atakapoturehemu. Zaburi 123:2

Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, As the eyes of a maid to the hand of her mistress; So our eyes look to Yahweh, our God, Until he has mercy on us.

Uturehemu, Ee Bwana, uturehemu sisi, Kwa maana tumeshiba dharau. Zaburi 123:3

Have mercy on us, Yahweh, have mercy on us, For we have endured much contempt.

Nafsi zetu zimeshiba mzaha wa wenye raha, Na dharau ya wenye kiburi. Zaburi 123:4

Our soul is exceedingly filled with the scoffing of those who are at ease, With the contempt of the proud.