Zaburi 147 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 147 (Swahili) Psalms 147 (English)

Haleluya. Msifuni Bwana; Maana ni vema kumwimbia Mungu wetu, Maana kwapendeza, kusifu ni kuzuri. Zaburi 147:1

Praise Yah, For it is good to sing praises to our God; For it is pleasant and fitting to praise him.

Bwana ndiye aijengaye Yerusalemu, Huwakusanya waliotawanyika wa Israeli. Zaburi 147:2

Yahweh builds up Jerusalem. He gathers together the outcasts of Israel.

Huwaponya waliopondeka moyo, Na kuziganga jeraha zao. Zaburi 147:3

He heals the broken in heart, And binds up their wounds.

Huihesabu idadi ya nyota, Huzipa zote majina. Zaburi 147:4

He counts the number of the stars. He calls them all by their names.

Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, Akili zake hazina mpaka. Zaburi 147:5

Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite.

Bwana huwategemeza wenye upole, Huwaangusha chini wenye jeuri. Zaburi 147:6

Yahweh upholds the humble. He brings the wicked down to the ground.

Mwimbieni Bwana kwa kushukuru, Mwimbieni Mungu wetu kwa kinubi. Zaburi 147:7

Sing to Yahweh with thanksgiving. Sing praises on the harp to our God,

Huzifunika mbingu kwa mawingu, Huitengenezea nchi mvua, Na kuyameesha majani milimani. Zaburi 147:8

Who covers the sky with clouds, Who prepares rain for the earth, Who makes grass grow on the mountains.

Humpa mnyama chakula chake, Wana-kunguru waliao. Zaburi 147:9

He provides food for the cattle, And for the young ravens when they call.

Hapendezwi na nguvu za farasi, Wala hairidhii miguu ya mtu. Zaburi 147:10

He doesn't delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man.

Bwana huwaridhia wao wamchao, Na kuzitarajia fadhili zake. Zaburi 147:11

Yahweh takes pleasure in those who fear him, In those who hope in his loving kindness.

Msifu Bwana, Ee Yerusalemu; Msifu Mungu wako, Ee Sayuni. Zaburi 147:12

Praise Yahweh, Jerusalem! Praise your God, Zion!

Maana ameyakaza mapingo ya malango yako, Amewabariki wanao ndani yako. Zaburi 147:13

For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you.

Ndiye afanyaye amani mipakani mwako, Akushibishaye kwa unono wa ngano. Zaburi 147:14

He makes peace in your borders. He fills you with the finest of the wheat.

Huipeleka amri yake juu ya nchi, Neno lake lapiga mbio sana. Zaburi 147:15

He sends out his commandment to the earth. His word runs very swiftly.

Ndiye atoaye theluji kama sufu, Huimwaga barafu yake kama majivu, Zaburi 147:16

He gives snow like wool, And scatters frost like ashes.

Hutupa mvua ya mawe kama makombo, Mbele ya baridi yake ni nani awezaye kusimama? Zaburi 147:17

He hurls down his hail like pebbles. Who can stand before his cold?

Hulituma neno lake na kuviyeyusha, Huuvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Zaburi 147:18

He sends out his word, and melts them. He causes his wind to blow, and the waters flow.

Humhubiri Yakobo neno lake, Na Israeli amri zake na hukumu zake. Zaburi 147:19

He shows his word to Jacob; His statutes and his ordinances to Israel.

Hakulitendea taifa lo lote mambo kama hayo, Wala hukumu zake hawakuzijua. Haleluya. Zaburi 147:20

He has not done this for just any nation. They don't know his ordinances. Praise Yah!