Zaburi 1 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 1 (Swahili) Psalms 1 (English)

Heri mtu yule asiyekwenda Katika shauri la wasio haki; Wala hakusimama katika njia ya wakosaji; Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Zaburi 1:1

Blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the wicked, Nor stand in the way of sinners, Nor sit in the seat of scoffers;

Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Zaburi 1:2

But his delight is in Yahweh's law; On his law he meditates day and night.

Naye atakuwa kama mti uliopandwa Kandokando ya vijito vya maji, Uzaao matunda yake kwa majira yake, Wala jani lake halinyauki; Na kila alitendalo litafanikiwa. Zaburi 1:3

He will be like a tree planted by the streams of water, That brings forth its fruit in its season, Whose leaf also does not wither. Whatever he does shall prosper.

Sivyo walivyo wasio haki; Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Zaburi 1:4

The wicked are not so, But are like the chaff which the wind drives away.

Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, Wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Zaburi 1:5

Therefore the wicked shall not stand in the judgment, Nor sinners in the congregation of the righteous.

Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, Bali njia ya wasio haki itapotea. Zaburi 1:6

For Yahweh knows the way of the righteous, But the way of the wicked shall perish.