Zaburi 63 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 63 (Swahili) Psalms 63 (English)

Ee MUNGU, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, Nafsi yangu inakuonea kiu, Mwili wangu wakuonea shauku, Katika nchi kame na uchovu, isiyo na maji. Zaburi 63:1

> God, you are my God. I will earnestly seek you. My soul thirsts for you, My flesh longs for you, In a dry and weary land, where there is no water.

Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, Nizione nguvu zako na utukufu wako. Zaburi 63:2

So I have seen you in the sanctuary, Watching your power and your glory.

Maana fadhili zako ni njema kuliko uhai; Midomo yangu itakusifu. Zaburi 63:3

Because your loving kindness is better than life, My lips shall praise you.

Ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai; Kwa jina lako nitaiinua mikono yangu. Zaburi 63:4

So I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name.

Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono; Kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Zaburi 63:5

My soul shall be satisfied as with the richest food. My mouth shall praise you with joyful lips,

Ninapokukumbuka kitandani mwangu, Nakutafakari Wewe makesha yote ya usiku. Zaburi 63:6

When I remember you on my bed, And think about you in the night watches.

Maana Wewe umekuwa msaada wangu, Na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Zaburi 63:7

For you have been my help. I will rejoice in the shadow of your wings.

Nafsi yangu inakuandama sana; Mkono wako wa kuume unanitegemeza. Zaburi 63:8

My soul stays close to you. Your right hand holds me up.

Bali waitafutao nafsi yangu, ili kuiharibu, Wataingia pande za nchi zilizo chini. Zaburi 63:9

But those who seek my soul, to destroy it, Shall go into the lower parts of the earth.

Watatolewa wafe kwa nguvu za upanga, Watakuwa riziki za mbwa-mwitu. Zaburi 63:10

They shall be given over to the power of the sword. They shall be jackal food.

Bali mfalme atamfurahia Mungu, Kila aapaye kwa Yeye atashangilia, Kwa maana vinywa vya waongo vitafumbwa. Zaburi 63:11

But the king shall rejoice in God. Everyone who swears by him will praise him, For the mouth of those who speak lies shall be silenced.