Zaburi 144 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 144 (Swahili) Psalms 144 (English)

Na ahimidiwe Bwana, mwamba wangu, Anifundishaye mikono yangu vita, Vidole vyangu kupigana. Zaburi 144:1

> Blessed be Yahweh, my rock, Who teaches my hands to war, And my fingers to battle:

Mhisani wangu na boma langu, Ngome yangu na mwokozi wangu, Ngao yangu niliyemkimbilia, Huwatiisha watu wangu chini yangu. Zaburi 144:2

My loving kindness, my fortress, My high tower, my deliverer, My shield, and he in whom I take refuge; Who subdues my people under me.

Ee Bwana, mtu ni kitu gani hata umjue? Na binadamu hata umwangalie? Zaburi 144:3

Yahweh, what is man, that you care for him? Or the son of man, that you think of him?

Binadamu amefanana na ubatili, Siku zake ni kama kivuli kipitacho. Zaburi 144:4

Man is like a breath. His days are like a shadow that passes away.

Bwana, uziinamishe mbingu zako, ushuke, Uiguse milima nayo itatoka moshi. Zaburi 144:5

Part your heavens, Yahweh, and come down. Touch the mountains, and they will smoke.

Utupe umeme, uwatawanye, Uipige mishale yako, uwafadhaishe. Zaburi 144:6

Throw out lightning, and scatter them. Send out your arrows, and rout them.

Uinyoshe mikono yako toka juu, uniponye, Unitoe katika maji mengi, katika mkono wa wageni. Zaburi 144:7

Stretch out your hand from above, Rescue me, and deliver me out of great waters, Out of the hands of foreigners;

Vinywa vyao vyasema visivyofaa, Na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Zaburi 144:8

Whose mouths speak deceit, Whose right hand is a right hand of falsehood.

Ee Mungu, nitakuimbia wimbo mpya, Kwa kinanda chenye nyuzi kumi nitakuimbia. Zaburi 144:9

I will sing a new song to you, God. On a ten-stringed lyre, I will sing praises to you.

Awapaye wafalme wokovu, Amwokoa Daudi, mtumishi wake, na upanga wa uovu. Zaburi 144:10

You are he who gives salvation to kings, Who rescues David, his servant, from the deadly sword.

Uniponye, unitoe, Katika mkono wa wageni. Vinywa vyao vyasema visivyofaa, Na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Zaburi 144:11

Rescue me, and deliver me out of the hands of foreigners, Whose mouths speak deceit, Whose right hand is a right hand of falsehood.

Wana wetu na wawe kama miche Waliokua ujanani. Binti zetu kama nguzo za pembeni Zilizonakishwa kwa kupamba hekalu. Zaburi 144:12

Then our sons will be like well-nurtured plants, Our daughters like pillars carved to adorn a palace.

Ghala zetu na zijae Zenye akiba za jinsi zote. Kondoo zetu na wazae Elfu na makumi elfu mashambani mwetu. Zaburi 144:13

Our barns are full, filled with all kinds of provision. Our sheep bring forth thousands and ten thousands in our fields.

Ng'ombe zetu na wachukue mizigo, Kusiwe na kushambuliwa. Wala kusiwe na kuhamishwa, Wala malalamiko katika njia zetu. Zaburi 144:14

Our oxen will pull heavy loads. There is no breaking in, and no going away, And no outcry in our streets.

Heri watu wenye hali hiyo, Heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Zaburi 144:15

Happy are the people who are in such a situation. Happy are the people whose God is Yahweh.