Zaburi 40 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 40 (Swahili) Psalms 40 (English)

Nalimngoja Bwana kwa saburi, Akaniinamia akakisikia kilio changu. Zaburi 40:1

> I waited patiently for Yahweh. He turned to me, and heard my cry.

Akanipandisha toka shimo la uharibifu, Toka udongo wa utelezi; Akaisimamisha miguu yangu mwambani, Akaziimarisha hatua zangu. Zaburi 40:2

He brought me up also out of a horrible pit, Out of the miry clay. He set my feet on a rock, And gave me a firm place to stand.

Akatia wimbo mpya kinywani mwangu, Ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, Nao watamtumaini Bwana Zaburi 40:3

He has put a new song in my mouth, even praise to our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in Yahweh.

Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, Wala hakuwaelekea wenye kiburi, Wala hao wanaogeukia uongo. Zaburi 40:4

Blessed is the man who makes Yahweh his trust, And doesn't respect the proud, nor such as turn aside to lies.

Ee Bwana, Mungu wangu, umefanya kwa wingi Miujiza yako na mawazo yako kwetu; Hakuna awezaye kufananishwa nawe; Kama ningependa kuyatangaza na kuyahubiri, Ni mengi sana hayahesabiki. Zaburi 40:5

Many, Yahweh, my God, are the wonderful works which you have done, And your thoughts which are toward us. They can't be set in order to you; If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.

Dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo, Masikio yangu umeyazibua, Kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Zaburi 40:6

Sacrifice and offering you didn't desire. You have opened my ears: Burnt offering and sin offering you have not required.

Ndipo niliposema, Tazama nimekuja, (Katika gombo la chuo nimeandikiwa,) Zaburi 40:7

Then I said, "Behold, I have come. It is written about me in the book in the scroll.

Kuyafanya mapenzi yako, Ee Mungu wangu, ndiyo furaha yangu; Naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Zaburi 40:8

I delight to do your will, my God. Yes, your law is within my heart."

Nimehubiri habari za haki katika kusanyiko kubwa. Sikuizuia midomo yangu; Ee Bwana, unajua. Zaburi 40:9

I have proclaimed glad news of righteousness in the great assembly. Behold, I will not seal my lips, Yahweh, you know.

Sikusitiri haki yako moyoni mwangu; Nimetangaza uaminifu wako na wokovu wako. Sikuficha fadhili zako wala kweli yako Katika kusanyiko kubwa. Zaburi 40:10

I have not hidden your righteousness within my heart. I have declared your faithfulness and your salvation. I have not concealed your loving kindness and your truth from the great assembly.

Nawe, Bwana, usinizuilie rehema zako, Fadhili zako na kweli yako na zinihifadhi daima. Zaburi 40:11

Don't withhold your tender mercies from me, Yahweh. Let your loving kindness and your truth continually preserve me.

Kwa maana mabaya yasiyohesabika Yamenizunguka mimi. Maovu yangu yamenipata, Wala siwezi kuona. Yamezidi kuliko nywele za kichwa changu, Na moyo wangu umeniacha. Zaburi 40:12

For innumerable evils have surrounded me. My iniquities have overtaken me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of my head. My heart has failed me.

Ee Bwana, uwe radhi kuniokoa, Ee Bwana, unisaidie hima. Zaburi 40:13

Be pleased, Yahweh, to deliver me. Hurry to help me, Yahweh.

Waaibike, wafedheheke pamoja, Wanaoitafuta nafsi yangu waiangamize. Warudishwe nyuma, watahayarishwe, Wapendezwao na shari yangu. Zaburi 40:14

Let them be disappointed and confounded together who seek after my soul to destroy it. Let them be turned backward and brought to dishonor who delight in my hurt.

Wakae hali ya ukiwa, na iwe aibu yao, Wanaoniambia, Ewe! Ewe! Zaburi 40:15

Let them be desolate by reason of their shame that tell me, "Aha! Aha!"

Washangilie, wakufurahie, Wote wakutafutao. Waupendao wokovu wako Waseme daima, Atukuzwe Bwana. Zaburi 40:16

Let all those who seek you rejoice and be glad in you. Let such as love your salvation say continually, "Let Yahweh be exalted!"

Nami ni maskini na mhitaji, Bwana atanitunza. Ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, Ee Mungu wangu, usikawie. Zaburi 40:17

But I am poor and needy; May the Lord think about me. You are my help and my deliverer. Don't delay, my God.