Zaburi 148 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 148 (Swahili) Psalms 148 (English)

Haleluya. Msifuni Bwana kutoka mbinguni; Msifuni katika mahali palipo juu. Zaburi 148:1

Praise Yah! Praise Yahweh from the heavens! Praise him in the heights!

Msifuni, enyi malaika wake wote; Msifuni, majeshi yake yote. Zaburi 148:2

Praise him, all his angels! Praise him, all his host!

Msifuni, jua na mwezi; Msifuni, nyota zote zenye mwanga. Zaburi 148:3

Praise him, sun and moon! Praise him, all you shining stars!

Msifuni, enyi mbingu za mbingu, Nanyi maji mlioko juu ya mbingu. Zaburi 148:4

Praise him, you heavens of heavens, You waters that are above the heavens.

Na vilisifu jina la Bwana, Kwa maana aliamuru, vikaumbwa. Zaburi 148:5

Let them praise the name of Yahweh, For he commanded, and they were created.

Amevithibitisha hata milele na milele, Ametoa amri wala haitapita. Zaburi 148:6

He has also established them forever and ever. He has made a decree which will not pass away.

Msifuni Bwana kutoka nchi, Enyi nyangumi na vilindi vyote. Zaburi 148:7

Praise Yahweh from the earth, You great sea creatures, and all depths!

Moto na mvua ya mawe, theluji na mvuke, Upepo wa dhoruba ulitendao neno lake. Zaburi 148:8

Lightning and hail, snow and clouds; Stormy wind, fulfilling his word;

Milima na vilima vyote, Miti yenye matunda na mierezi yote. Zaburi 148:9

Mountains and all hills; Fruit trees and all cedars;

Hayawani, na wanyama wafugwao, Vitambaavyo, na ndege wenye mbawa. Zaburi 148:10

Wild animals and all cattle; Small creatures and flying birds;

Wafalme wa dunia, na watu wote, Wakuu, na makadhi wote wa dunia. Zaburi 148:11

Kings of the earth and all peoples; Princes and all judges of the earth;

Vijana waume, na wanawali, Wazee, na watoto; Zaburi 148:12

Both young men and maidens; Old men and children:

Na walisifu jina la Bwana, Maana jina lake peke yake limetukuka; Adhama yake i juu ya nchi na mbingu. Zaburi 148:13

Let them praise the name of Yahweh, For his name alone is exalted. His glory is above the earth and the heavens.

Naye amewainulia watu wake pembe, Sifa za watauwa wake wote; Wana wa Israeli, watu walio karibu naye. Haleluya. Zaburi 148:14

He has lifted up the horn of his people, The praise of all his saints; Even of the children of Israel, a people near to him. Praise Yah!