Zaburi 85 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 85 (Swahili) Psalms 85 (English)

Bwana, umeiridhia nchi yako, Umewarejeza mateka wa Yakobo. Zaburi 85:1

> Yahweh, you have been favorable to your land. You have restored the fortunes of Jacob.

Umeusamehe uovu wa watu wako, Umezisitiri hatia zao zote. Zaburi 85:2

You have forgiven the iniquity of your people. You have covered all their sin. Selah.

Umeiondoa ghadhabu yako yote, Umerudi na kuuacha ukali wa hasira yako. Zaburi 85:3

You have taken away all your wrath. You have turned from the fierceness of your anger.

Mungu wa wokovu wetu, uturudishe, Uikomeshe hasira uliyo nayo juu yetu. Zaburi 85:4

Turn us, God of our salvation, And cause your indignation toward us to cease.

Je! Utatufanyia hasira hata milele? Utadumisha ghadhabu kizazi hata kizazi? Zaburi 85:5

Will you be angry with us forever? Will you draw out your anger to all generations?

Je! Hutaki kurudi na kutuhuisha, Watu wako wakufurahie? Zaburi 85:6

Won't you revive us again, That your people may rejoice in you?

Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako, Utupe wokovu wako. Zaburi 85:7

Show us your loving kindness, Yahweh. Grant us your salvation.

Na nisikie atakavyosema Mungu Bwana, Maana atawaambia watu wake amani, Naam, na watauwa wake pia, Bali wasiurudie upumbavu tena. Zaburi 85:8

I will hear what God, Yahweh, will speak, For he will speak peace to his people, his saints; But let them not turn again to folly.

Hakika wokovu wake u karibu na wamchao, Utukufu ukae katika nchi yetu. Zaburi 85:9

Surely his salvation is near those who fear him, That glory may dwell in our land.

Fadhili na kweli zimekutana, Haki na amani zimehusiana. Zaburi 85:10

Mercy and truth meet together. Righteousness and peace have kissed each other.

Kweli imechipuka katika nchi, Haki imechungulia kutoka mbinguni. Zaburi 85:11

Truth springs out of the earth. Righteousness has looked down from heaven.

Naam, Bwana atatoa kilicho chema, Na nchi yetu itatoa mazao yake. Zaburi 85:12

Yes, Yahweh will give that which is good. Our land will yield its increase.

Haki itakwenda mbele zake, Nayo itazifanya hatua zake kuwa njia. Zaburi 85:13

Righteousness goes before him, And prepares the way for his steps.