Zaburi Mlango 87 Psalms

Zaburi 87:1

Msingi wake upo Juu ya milima mitakatifu.

Zaburi 87:2

Bwana ayapenda malango ya Sayuni Kuliko maskani zote za Yakobo.

Zaburi 87:3

Umetajwa kwa mambo matukufu, Ee Mji wa Mungu.

Zaburi 87:4

Nitataja Rahabu na Babeli Miongoni mwao wanaonijua. Tazama Filisti, na Tiro, na Kushi; Huyu alizaliwa humo.

Zaburi 87:5

Naam, mintarafu Sayuni itasemwa, Huyu na huyu alizaliwa humo. Na Yeye Aliye juu Ataufanya imara.

Zaburi 87:6

Bwana atahesabu, awaandikapo mataifa, Huyu alizaliwa humo.

Zaburi 87:7

Waimbao na wachezao na waseme, Visima vyangu vyote vimo mwako.