Zaburi 4 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 4 (Swahili) Psalms 4 (English)

Ee Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo; Umenifanyizia nafasi wakati wa shida; Unifadhili na kuisikia sala yangu. Zaburi 4:1

> Answer me when I call, God of my righteousness. Give me relief from my distress. Have mercy on me, and hear my prayer.

Enyi wanadamu, hata lini utukufu wangu utafedheheka? Je! Mtapenda ubatili na kutafuta uongo? Zaburi 4:2

You sons of men, how long shall my glory be turned into dishonor? Will you love vanity, and seek after falsehood? Selah.

Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtauwa; Bwana atasikia nimwitapo. Zaburi 4:3

But know that Yahweh has set apart for himself him who is godly: Yahweh will hear when I call to him.

Mwe na hofu wala msitende dhambi, Tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Zaburi 4:4

Stand in awe, and don't sin. Search your own heart on your bed, and be still. Selah.

Toeni dhabihu za haki, Na kumtumaini Bwana. Zaburi 4:5

Offer the sacrifices of righteousness. Put your trust in Yahweh.

Wengi husema, Nani atakayetuonyesha mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako. Zaburi 4:6

Many say, "Who will show us any good?" Yahweh, let the light of your face shine on us.

Umenitia furaha moyoni mwangu, Kupita yao wanapozidishiwa nafaka na divai. Zaburi 4:7

You have put gladness in my heart, More than when their grain and their new wine are increased.

Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, Maana Wewe, Bwana, peke yako, Ndiwe unijaliaye kukaa salama.

Zaburi 4:8

In peace I will both lay myself down and sleep, For you, Yahweh alone, make me live in safety.