Zaburi 128 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 128 (Swahili) Psalms 128 (English)

Heri kila mtu amchaye Bwana, Aendaye katika njia yake. Zaburi 128:1

> Blessed is everyone who fears Yahweh, Who walks in his ways.

Taabu ya mikono yako hakika utaila; Utakuwa heri, na kwako kwema. Zaburi 128:2

For you will eat the labor of your hands. You will be happy, and it will be well with you.

Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao, Vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni Wakiizunguka meza yako. Zaburi 128:3

Your wife will be as a fruitful vine, In the innermost parts of your house; Your children like olive plants, Around your table.

Tazama, atabarikiwa hivyo, yule amchaye Bwana. Zaburi 128:4

Behold, thus is the man blessed who fears Yahweh.

Bwana akubariki toka Sayuni; Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako; Zaburi 128:5

May Yahweh bless you out of Zion, And may you see the good of Jerusalem all the days of your life.

Naam, ukawaone wana wa wanao. Amani ikae na Israeli. Zaburi 128:6

Yes, may you see your children's children. Peace be upon Israel.