Zaburi 102 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 102 (Swahili) Psalms 102 (English)

Ee Bwana, usikie kuomba kwangu, Kilio changu kikufikie. Zaburi 102:1

> Hear my prayer, Yahweh! Let my cry come to you.

Usinifiche uso wako siku ya shida yangu, Unitegee sikio lako, siku niitapo unijibu upesi. Zaburi 102:2

Don't hide your face from me in the day of my distress. Turn your ear to me. Answer me quickly in the day when I call.

Maana siku zangu zinatoweka kama moshi, Na mifupa yangu inateketea kama kinga. Zaburi 102:3

For my days consume away like smoke. My bones are burned as a firebrand.

Moyo wangu umepigwa kama majani na kukauka, Naam, ninasahau kula chakula changu. Zaburi 102:4

My heart is blighted like grass, and withered, For I forget to eat my bread.

Kwa ajili ya sauti ya kuugua kwangu Mifupa yangu imegandamana na nyama yangu. Zaburi 102:5

By reason of the voice of my groaning, My bones stick to my skin.

Nimekuwa kama mwari nyuni wa jangwani, Na kufanana na bundi wa mahameni. Zaburi 102:6

I am like a pelican of the wilderness. I have become as an owl of the waste places.

Nakesha, tena nimekuwa kama shomoro Aliye peke yake juu ya nyumba. Zaburi 102:7

I watch, and have become like a sparrow that is alone on the housetop.

Adui zangu wananilaumu mchana kutwa; Wanaonichukia kana kwamba wana wazimu Huapa kwa kunitaja mimi. Zaburi 102:8

My enemies reproach me all day. Those who are mad at me use my name as a curse.

Maana nimekula majivu kama chakula, Na kukichanganya kinywaji changu na machozi. Zaburi 102:9

For I have eaten ashes like bread, And mixed my drink with tears,

Kwa sababu ya ghadhabu yako na hasira yako; Maana umeniinua na kunitupilia mbali. Zaburi 102:10

Because of your indignation and your wrath, For you have taken me up, and thrown me away.

Siku zangu zi kama kivuli kilichotandaa, Nami ninanyauka kama majani. Zaburi 102:11

My days are like a long shadow. I have withered like grass.

Bali Wewe, Bwana utaketi ukimiliki milele, Na kumbukumbu lako kizazi hata kizazi. Zaburi 102:12

But you, Yahweh, will abide forever; Your renown endures to all generations.

Wewe mwenyewe utasimama, Na kuirehemu Sayuni, Kwa maana ndio wakati wa kuihurumia, Naam, majira yaliyoamriwa yamewadia. Zaburi 102:13

You will arise and have mercy on Zion; For it is time to have pity on her. Yes, the set time has come.

Maana watumishi wako wameyaridhia mawe yake, Na kuyaonea huruma mavumbi yake. Zaburi 102:14

For your servants take pleasure in her stones, And have pity on her dust.

Kisha mataifa wataliogopa jina la Bwana, Na wafalme wote wa dunia utukufu wako; Zaburi 102:15

So the nations will fear the name of Yahweh; All the kings of the earth your glory.

Bwana atakapokuwa ameijenga Sayuni, Atakapoonekana katika utukufu wake, Zaburi 102:16

For Yahweh has built up Zion. He has appeared in his glory.

Atakapoyaelekea maombi yake aliye mkiwa, Asiyadharau maombi yao. Zaburi 102:17

He has responded to the prayer of the destitute, And has not despised their prayer.

Kizazi kitakachokuja kitaandikiwa hayo, Na watu watakaoumbwa watamsifu Bwana. Zaburi 102:18

This will be written for the generation to come. A people which will be created will praise Yah.

Maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, Toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi, Zaburi 102:19

For he has looked down from the height of his sanctuary. From heaven, Yahweh saw the earth;

Ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, Na kuwafungua walioandikiwa kufa. Zaburi 102:20

To hear the groans of the prisoner; To free those who are condemned to death;

Watu walitangaze jina la Bwana katika Sayuni, Na sifa zake katika Yerusalemu, Zaburi 102:21

That men may declare the name of Yahweh in Zion, And his praise in Jerusalem;

Pindi mataifa watapokusanyika pamoja, Falme nazo ili kumtumikia Bwana. Zaburi 102:22

When the peoples are gathered together, The kingdoms, to serve Yahweh.

Amezipunguza nguvu zangu njiani; Amezifupisha siku zangu. Zaburi 102:23

He weakened my strength along the course. He shortened my days.

Nitasema, Ee Mungu wangu, usiniondoe katikati ya siku zangu; Miaka yako ni tangu kizazi hata kizazi. Zaburi 102:24

I said, "My God, don't take me away in the midst of my days. Your years are throughout all generations.

Hapo mwanzo uliutia msingi wa nchi, Na mbingu ni kazi ya mikono yako. Zaburi 102:25

Of old, you laid the foundation of the earth. The heavens are the work of your hands.

Hizi zitaharibika, bali Wewe utadumu Naam, hizi zitachakaa kama nguo; Na kama mavazi utazibadilisha, Nazo zitabadilika. Zaburi 102:26

They will perish, but you will endure. Yes, all of them will wear out like a garment. You will change them like a cloak, and they will be changed.

Lakini Wewe U Yeye yule; Na miaka yako haitakoma. Zaburi 102:27

But you are the same. Your years will have no end.

Wana wa watumishi wako watakaa, Na wazao wao wataimarishwa mbele zako. Zaburi 102:28

The children of your servants will continue. Their seed will be established before you."