Zaburi 130 : 2 Psalms chapter 130 verse 2

Swahili English Translation

Zaburi 130:2

Bwana, uisikie sauti yangu. Masikio yako na yaisikilize Sauti ya dua zangu.
soma Mlango wa 130

Psalms 130:2

Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my petitions.