Zaburi 130 : 4 Psalms chapter 130 verse 4

Swahili English Translation

Zaburi 130:4

Lakini kwako kuna msamaha, Ili Wewe uogopwe.
soma Mlango wa 130

Psalms 130:4

But there is forgiveness with you, Therefore you are feared.