Ezekieli 45 Swahili & English

Listen/Download Audio
Ezekieli 45 (Swahili) Ezekiel 45 (English)

Tena, mtakapoigawanya nchi kwa kura iwe urithi, mtamtolea Bwana toleo, sehemu Ezekieli 45:1

Moreover, when you shall divide by lot the land for inheritance, you shall offer an offering to Yahweh, a holy portion of the land; the length shall be the length of twenty-five thousand [reeds], and the breadth shall be ten thousand: it shall be holy in all the border of it round about.

Katika hiyo itakuwako sehemu kwa mahali patakatifu, urefu wake mia tano, na upana Ezekieli 45:2

Of this there shall be for the holy place five hundred [in length] by five hundred [in breadth], square round about; and fifty cubits for the suburbs of it round about.

Na kwa kipimo hicho utapima, urefu wa ishirini na tano elfu, na upana wa elfu Ezekieli 45:3

Of this measure shall you measure a length of twenty-five thousand, and a breadth of ten thousand: and in it shall be the sanctuary, which is most holy.

Hiyo ni sehemu takatifu ya nchi; itakuwa ya makuhani, wahudumu wa patakatifu, Ezekieli 45:4

It is a holy portion of the land; it shall be for the priests, the ministers of the sanctuary, who come near to minister to Yahweh; and it shall be a place for their houses, and a holy place for the sanctuary.

Tena urefu wa ishirini na tano elfu, na upana wa elfu kumi, ni sehemu ya Walawi, Ezekieli 45:5

Twenty-five thousand in length, and ten thousand in breadth, shall be to the Levites, the ministers of the house, for a possession to themselves, [for] twenty chambers.

Nanyi mtaiandika milki ya mji, upana wake elfu tano, na urefu wake ishirini na Ezekieli 45:6

You shall appoint the possession of the city five thousand broad, and twenty-five thousand long, side by side with the offering of the holy portion: it shall be for the whole house of Israel.

Na sehemu itakayokuwa ya mkuu itakuwa upande huu, na upande huu, wa toleo Ezekieli 45:7

[Whatever is] for the prince [shall be] on the one side and on the other side of the holy offering and of the possession of the city, in front of the holy offering and in front of the possession of the city, on the west side westward, and on the east side eastward; and in length answerable to one of the portions, from the west border to the east border.

Katika nchi hiyo itakuwa milki kwake katika Israeli; wala wakuu wangu Ezekieli 45:8

In the land it shall be to him for a possession in Israel: and my princes shall no more oppress my people; but they shall give the land to the house of Israel according to their tribes.

Bwana MUNGU asema hivi; Na iwatoshe ninyi, enyi wakuu wa Israeli; ondoeni dhuluma Ezekieli 45:9

Thus says the Lord Yahweh: Let it suffice you, princes of Israel: remove violence and spoil, and execute justice and righteousness; dispossessing my people, says the Lord Yahweh.

Mtakuwa na mizani ya haki, na efa ya haki, na bathi ya haki. Ezekieli 45:10

You shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.

Efa na bathi zitakuwa za kipimo kimoja; ili kwamba bathi ichukue sehemu ya kumi Ezekieli 45:11

The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of a homer, and the ephah the tenth part of a homer: the measure of it shall be after the homer.

Nayo shekeli itakuwa gera ishirini; shekeli tano zitakuwa shekeli tano, shekeli Ezekieli 45:12

The shekel shall be twenty gerahs. Twenty shekels plus twenty-five shekels plus fifteen shekels shall be your mina.

Toleo mtakalotoa ni hili; sehemu ya sita ya efa katika homeri moja ya ngano, Ezekieli 45:13

This is the offering that you shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and you shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;

na sehemu ya mafuta iliyoamriwa, katika bathi ya mafuta, itakuwa sehemu ya kumi Ezekieli 45:14

and the set portion of oil, of the bath of oil, the tenth part of a bath out of the cor, [which is] ten baths, even a homer; (for ten baths are a homer;)

na mwana-kondoo mmoja wa kundi katika mia mbili, katika malisho ya Israeli yenye Ezekieli 45:15

and one lamb of the flock, out of two hundred, from the well-watered pastures of Israel; -for a meal-offering, and for a burnt offering, and for peace-offerings, to make atonement for them, says the Lord Yahweh.

Watu wote wa nchi watatoa toleo hili kwa ajili ya mkuu katika Israeli. Ezekieli 45:16

All the people of the land shall give to this offering for the prince in Israel.

Tena itakuwa kazi ya mkuu kutoa hizo sadaka za kuteketezwa, na sadaka za unga, Ezekieli 45:17

It shall be the prince's part to give the burnt offerings, and the meal-offerings, and the drink-offerings, in the feasts, and on the new moons, and on the Sabbaths, in all the appointed feasts of the house of Israel: he shall prepare the sin-offering, and the meal-offering, and the burnt offering, and the peace-offerings, to make atonement for the house of Israel.

Bwana MUNGU asema hivi; Mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, utatwaa Ezekieli 45:18

Thus says the Lord Yahweh: In the first [month], in the first [day] of the month, you shall take a young bull without blemish; and you shall cleanse the sanctuary.

Na kuhani atatwaa baadhi ya damu ya sadaka ya dhambi, na kuitia juu ya miimo ya Ezekieli 45:19

The priest shall take of the blood of the sin-offering, and put it on the door-posts of the house, and on the four corners of the ledge of the altar, and on the posts of the gate of the inner court.

Nawe utafanya vivyo hivyo katika mwezi wa saba, siku ya kwanza ya mwezi kwa Ezekieli 45:20

So you shall do on the seventh [day] of the month for everyone who errs, and for him who is simple: so shall you make atonement for the house.

Mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi, mtakuwa na Pasaka, sikukuu ya Ezekieli 45:21

In the first [month], in the fourteenth day of the month, you shall have the Passover, a feast of seven days; unleavened bread shall be eaten.

Na siku hiyo mkuu atatengeneza ng'ombe kuwa sadaka ya dhambi, kwa ajili ya nafsi Ezekieli 45:22

On that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bull for a sin-offering.

Tena, katika zile siku saba za sikukuu atamtengenezea Bwana sadaka ya Ezekieli 45:23

The seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to Yahweh, seven bulls and seven rams without blemish daily the seven days; and a male goat daily for a sin-offering.

Naye atatengeneza sadaka ya unga, efa moja kwa ng'ombe, na efa moja kwa kondoo Ezekieli 45:24

He shall prepare a meal-offering, an ephah for a bull, and an ephah for a ram, and a hin of oil to an ephah.

katika mwezi wa saba, siku ya kumi na tano ya mwezi, katika sikukuu atafanya Ezekieli 45:25

In the seventh [month], in the fifteenth day of the month, in the feast, shall he do the like the seven days; according to the sin-offering, according to the burnt offering, and according to the meal-offering, and according to the oil.