Ezekieli 35 Swahili & English

Listen/Download Audio
Ezekieli 35 (Swahili) Ezekiel 35 (English)

Tena neno la Bwana likanijia, kusema, Ezekieli 35:1

Moreover the word of Yahweh came to me, saying,

Mwanadamu, kaza uso wako juu ya mlima Seiri, ukatabiri juu yake, Ezekieli 35:2

Son of man, set your face against Mount Seir, and prophesy against it,

uuambie, Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, mimi ni juu yako, Ee mlima Seiri, nami Ezekieli 35:3

and tell it, Thus says the Lord Yahweh: Behold, I am against you, Mount Seir, and I will stretch out my hand against you, and I will make you a desolation and an astonishment.

Miji yako nitaiharibu, nawe utakuwa ukiwa; nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ezekieli 35:4

I will lay your cities waste, and you shall be desolate; and you shall know that I am Yahweh.

Kwa kuwa umekuwa na uadui usiokoma, nawe umewatoa wana wa Israeli wapigwe kwa Ezekieli 35:5

Because you have had a perpetual enmity, and have given over the children of Israel to the power of the sword in the time of their calamity, in the time of the iniquity of the end;

Basi, kama mimi niishivyo, asema Bwana MUNGU, nitakuweka tayari kwa damu, na damu Ezekieli 35:6

therefore, as I live, says the Lord Yahweh, I will prepare you to blood, and blood shall pursue you: since you have not hated blood, therefore blood shall pursue you.

Hivyo ndivyo nitakavyoufanya mlima Seiri kuwa ajabu na ukiwa; nami nitakatilia Ezekieli 35:7

Thus will I make Mount Seir an astonishment and a desolation; and I will cut off from it him who passes through and him who returns.

Nami nitaijaza milima yake watu wake waliouawa; katika milima yako, na katika Ezekieli 35:8

I will fill its mountains with its slain: in your hills and in your valleys and in all your watercourses shall they fall who are slain with the sword.

Nitakufanya kuwa ukiwa wa daima, na miji yako haitakaliwa na watu; nanyi mtajua Ezekieli 35:9

I will make you a perpetual desolation, and your cities shall not be inhabited; and you shall know that I am Yahweh.

Kwa sababu umesema, Mataifa haya mawili na nchi hizi mbili zitakuwa zangu, nasi Ezekieli 35:10

Because you have said, These two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it; whereas Yahweh was there:

Basi, kama mimi niishivyo, asema Bwana MUNGU, nitatenda kwa kadiri ya hasira Ezekieli 35:11

therefore, as I live, says the Lord Yahweh, I will do according to your anger, and according to your envy which you have shown out of your hatred against them; and I will make myself known among them, when I shall judge you.

Nawe utajua ya kuwa mimi, Bwana, nimeyasikia matukano yako yote, uliyoyanena juu Ezekieli 35:12

You shall know that I, Yahweh, have heard all your insults which you have spoken against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are given us to devour.

Nanyi mmejitukuza juu yangu kwa vinywa vyenu, na kuyaongeza maneno juu yangu; Ezekieli 35:13

You have magnified yourselves against me with your mouth, and have multiplied your words against me: I have heard it.

Bwana MUNGU asema hivi; Dunia yote itakapofurahi, nitakufanya kuwa ukiwa. Ezekieli 35:14

Thus says the Lord Yahweh: When the whole earth rejoices, I will make you desolate.

Kama vile ulivyofurahi juu ya urithi wa nyumba ya Israeli, kwa sababu ilikuwa Ezekieli 35:15

As you did rejoice over the inheritance of the house of Israel, because it was desolate, so will I do to you: you shall be desolate, Mount Seir, and all Edom, even all of it; and they shall know that I am Yahweh.