Ezekieli 30 Swahili & English

Listen/Download Audio
Ezekieli 30 (Swahili) Ezekiel 30 (English)

Neno la Bwana likanijia tena, kusema, Ezekieli 30:1

The word of Yahweh came again to me, saying,

Mwanadamu, tabiri, useme, Bwana MUNGU asema hivi; Pigeni makelele ya uchungu, Ole Ezekieli 30:2

Son of man, prophesy, and say, Thus says the Lord Yahweh: Wail, Alas for the day!

Kwa maana siku ile i karibu, siku ile ya Bwana i karibu, siku ya mawingu; itakuwa Ezekieli 30:3

For the day is near, even the day of Yahweh is near; it shall be a day of clouds, a time of the nations.

Na upanga utakuja juu ya Misri, na dhiki itakuwa katika Kushi, watakapoanguka Ezekieli 30:4

A sword shall come on Egypt, and anguish shall be in Ethiopia, when the slain shall fall in Egypt; and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down.

Kushi, na Putu, na Ludi, na watu wote waliochanganyika, na Kubu, na wana wa nchi Ezekieli 30:5

Ethiopia, and Put, and Lud, and all the mixed people, and Cub, and the children of the land that is in league, shall fall with them by the sword.

Bwana asema hivi; Nao pia wanaoitegemeza Misri wataanguka, na kiburi cha uwezo Ezekieli 30:6

Thus says Yahweh: They also who uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall come down: from the tower of Seveneh shall they fall in it by the sword, says the Lord Yahweh.

Nao watakuwa ukiwa, kati ya nchi zilizo ukiwa, na miji yake itakuwamo kati ya Ezekieli 30:7

They shall be desolate in the midst of the countries that are desolate; and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.

Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoweka moto katika Misri, na hao wote Ezekieli 30:8

They shall know that I am Yahweh, when I have set a fire in Egypt, and all her helpers are destroyed.

Katika siku hiyo watatoka wajumbe mbele zangu katika merikebu, ili kuwatia hofu Ezekieli 30:9

In that day shall messengers go forth from before me in ships to make the careless Ethiopians afraid; and there shall be anguish on them, as in the day of Egypt; for, behold, it comes.

Bwana MUNGU asema hivi; Pia nitaukomesha wingi wa watu wa Misri, kwa mkono wa Ezekieli 30:10

Thus says the Lord Yahweh: I will also make the multitude of Egypt to cease, by the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon.

Yeye, na watu wake pamoja naye, watu wa mataifa watishao, wataletwa waingie Ezekieli 30:11

He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought in to destroy the land; and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain.

Nami nitaikausha mito, na kuiuza nchi, na kuitia katika mikono ya watu wabaya; Ezekieli 30:12

I will make the rivers dry, and will sell the land into the hand of evil men; and I will make the land desolate, and all that is therein, by the hand of strangers: I, Yahweh, have spoken it.

Bwana MUNGU asema hivi; Pia nitaviharibu vinyago, nami nitavikomesha vitu vya Ezekieli 30:13

Thus says the Lord Yahweh: I will also destroy the idols, and I will cause the images to cease from Memphis; and there shall be no more a prince from the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt.

Nami nitaifanya Pathrosi kuwa ukiwa, nami nitatia moto katika Soani, nami Ezekieli 30:14

I will make Pathros desolate, and will set a fire in Zoan, and will execute judgments on No.

Nami nitamwaga ghadhabu yangu juu ya Sini, ngome ya Misri, nami nitakatilia Ezekieli 30:15

I will pour my wrath on Sin, the stronghold of Egypt; and I will cut off the multitude of No.

Nami nitatia moto katika Misri; Sini itakuwa katika dhiki kuu, na No itavunjika Ezekieli 30:16

I will set a fire in Egypt: Sin shall be in great anguish, and No shall be broken up; and Memphis [shall have] adversaries in the day-time.

Vijana wa Oni, na wa Pi-besethi, wataanguka kwa upanga; na miji hiyo itakwenda Ezekieli 30:17

The young men of Aven and of Pibeseth shall fall by the sword; and these [cities] shall go into captivity.

Huko Tapanesi nako mchana utakuwa giza, nitakapovunja huko kongwa za Misri, na Ezekieli 30:18

At Tehaphnehes also the day shall withdraw itself, when I shall break there the yokes of Egypt, and the pride of her power shall cease in her: as for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity.

Hivyo ndivyo nitakavyotekeleza hukumu katika Misri; nao watajua ya kuwa mimi Ezekieli 30:19

Thus will I execute judgments on Egypt; and they shall know that I am Yahweh.

Ikawa katika mwaka wa kumi na mmoja, mwezi wa kwanza, siku ya saba ya mwezi, Ezekieli 30:20

It happened in the eleventh year, in the first [month], in the seventh [day] of the month, that the word of Yahweh came to me, saying,

Mwanadamu, nimeuvunja mkono wa Farao, mfalme wa Misri, na tazama, haukufungwa Ezekieli 30:21

Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and, behold, it has not been bound up, to apply [healing] medicines, to put a bandage to bind it, that it be strong to hold the sword.

Basi Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, mimi ni juu ya Farao, mfalme wa Misri, nami Ezekieli 30:22

Therefore thus says the Lord Yahweh: Behold, I am against Pharaoh king of Egypt, and will break his arms, the strong [arm], and that which was broken; and I will cause the sword to fall out of his hand.

Nami nitawatawanya Wamisri kati ya mataifa, na kuwatapanya kati ya nchi Ezekieli 30:23

I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.

Nami nitaitia nguvu mikono ya mfalme wa Babeli, na kuutia upanga wangu katika Ezekieli 30:24

I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break the arms of Pharaoh, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man.

Nami nitaitegemeza mikono ya mfalme wa Babeli, na mikono ya Farao itaanguka; nao Ezekieli 30:25

I will hold up the arms of the king of Babylon; and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am Yahweh, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out on the land of Egypt.

Nami nitawatawanya Wamisri kati ya mataifa, na kuwatapanya kati ya nchi Ezekieli 30:26

I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them through the countries; and they shall know that I am Yahweh.