Ezekieli 29 Swahili & English

Listen/Download Audio
Ezekieli 29 (Swahili) Ezekiel 29 (English)

Katika mwaka wa kumi, mwezi wa kumi, siku ya kumi na mbili ya mwezi, neno la Ezekieli 29:1

In the tenth year, in the tenth [month], in the twelfth [day] of the month, the word of Yahweh came to me, saying,

Mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao, mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake, na Ezekieli 29:2

Son of man, set your face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy against him, and against all Egypt;

nena, useme, Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, mimi ni juu yako, Ewe Farao, mfalme Ezekieli 29:3

speak, and say, Thus says the Lord Yahweh: Behold, I am against you, Pharaoh king of Egypt, the great monster that lies in the midst of his rivers, that has said, My river is my own, and I have made it for myself.

Nami nitatia kulabu katika taya zako, nami nitawashikamanisha samaki wa mito yako Ezekieli 29:4

I will put hooks in your jaws, and I will cause the fish of your rivers to stick to your scales; and I will bring you up out of the midst of your rivers, with all the fish of your rivers which stick to your scales.

Nami nitakuacha hali umetupwa jangwani, wewe na samaki wote wa mito yako; Ezekieli 29:5

I will cast you forth into the wilderness, you and all the fish of your rivers: you shall fall on the open field; you shall not be brought together, nor gathered; I have given you for food to the animals of the earth and to the birds of the sky.

Na watu wote wakaao Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, kwa sababu wamekuwa Ezekieli 29:6

All the inhabitants of Egypt shall know that I am Yahweh, because they have been a staff of reed to the house of Israel.

Walipokushika kwa mkono wako, ulivunjika, ukawararua mabega yao yote; nao Ezekieli 29:7

When they took hold of you by your hand, you did break, and did tear all their shoulders; and when they leaned on you, you broke, and mad all their loins to be at a stand.

Basi, Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, nitaleta upanga juu yako, nami nitakatilia Ezekieli 29:8

Therefore thus says the Lord Yahweh: Behold, I will bring a sword on you, and will cut off from you man and animal.

Nayo nchi ya Misri itakuwa ukiwa na jangwa; nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana; Ezekieli 29:9

The land of Egypt shall be a desolation and a waste; and they shall know that I am Yahweh. Because he has said, The river is mine, and I have made it;

Basi, tazama, mimi ni juu yako, na juu ya mito yako, nami nitaifanya nchi ya Ezekieli 29:10

therefore, behold, I am against you, and against your rivers, and I will make the land of Egypt an utter waste and desolation, from the tower of Seveneh even to the border of Ethiopia.

Hautapita kati yake mguu wa mwanadamu, wala hautapita kati yake mguu wa mnyama, Ezekieli 29:11

No foot of man shall pass through it, nor foot of animal shall pass through it, neither shall it be inhabited forty years.

Nami nitaifanya nchi ya Misri kuwa ukiwa, kati ya nchi zilizo ukiwa, na miji Ezekieli 29:12

I will make the land of Egypt a desolation in the midst of the countries that are desolate; and her cities among the cities that are laid waste shall be a desolation forty years; and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.

Maana Bwana MUNGU asema hivi; Mwisho wa miaka arobaini nitawakusanya Wamisri, na Ezekieli 29:13

For thus says the Lord Yahweh: At the end of forty years will I gather the Egyptians from the peoples where they were scattered;

nami nitawarejeza Wamisri walio katika hali ya kufungwa, nami nitawarudisha hata Ezekieli 29:14

and I will bring back the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Pathros, into the land of their birth; and they shall be there a base kingdom.

Utakuwa duni kuliko falme zote; wala hautajiinua tena juu ya mataifa; nami Ezekieli 29:15

It shall be the base of the kingdoms; neither shall it any more lift itself up above the nations: and I will diminish them, that they shall no more rule over the nations.

Wala hautakuwa tena tumaini la nyumba ya Israeli, kufanya maovu yakumbukwe, Ezekieli 29:16

It shall be no more the confidence of the house of Israel, bringing iniquity to memory, when they turn to look after them: and they shall know that I am the Lord Yahweh.

Ikawa katika mwaka wa ishirini na saba, mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya Ezekieli 29:17

It came to pass in the seven and twentieth year, in the first [month], in the first [day] of the month, the word of Yahweh came to me, saying,

Mwanadamu, Nebukadreza, mfalme wa Babeli, alilihudumisha jeshi lake huduma kuu Ezekieli 29:18

Son of man, Nebuchadrezzar king of Babylon caused his army to serve a great service against Tyre: every head was made bald, and every shoulder was worn; yet had he no wages, nor his army, from Tyre, for the service that he had served against it.

Basi, Bwana MUNGU asema hivi; Tazama, nitampa Nebukadreza, mfalme wa Babeli, Ezekieli 29:19

Therefore thus says the Lord Yahweh: Behold, I will give the land of Egypt to Nebuchadrezzar king of Babylon; and he shall carry off her multitude, and take her spoil, and take her prey; and it shall be the wages for his army.

Nimempa nchi ya Misri kuwa malipo ya huduma aliyohudumu, kwa sababu walifanya Ezekieli 29:20

I have given him the land of Egypt as his recompense for which he served, because they worked for me, says the Lord Yahweh.

Siku ile nitawachipushia nyumba ya Israeli pembe, nami nitakujalia kufumbua Ezekieli 29:21

In that day will I cause a horn to bud forth to the house of Israel, and I will give you the opening of the mouth in the midst of them; and they shall know that I am Yahweh.