Mithali 1 Swahili & English

Listen/Download Audio
Mithali 1 (Swahili) Proverbs 1 (English)

Mithali za Sulemani, mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli. Mithali 1:1

The proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel:

Kujua hekima na adabu; kutambua maneno ya ufahamu; Mithali 1:2

To know wisdom and instruction; To discern the words of understanding;

kufundishwa matendo ya busara, katika haki na hukumu na adili. Mithali 1:3

To receive instruction in wise dealing, In righteousness, justice, and equity;

Kuwapa wajinga werevu, na kijana maarifa na hadhari; Mithali 1:4

To give prudence to the simple, Knowledge and discretion to the young man:

mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Mithali 1:5

That the wise man may hear, and increase in learning; That the man of understanding may attain to sound counsel:

Kufahamu mithali na kitendawili, na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Mithali 1:6

To understand a proverb, and parables, The words and riddles of the wise.

Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, Bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Mithali 1:7

The fear of Yahweh is the beginning of knowledge; But the foolish despise wisdom and instruction.

Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, Wala usiiache sheria ya mama yako, Mithali 1:8

My son, listen to your father's instruction, And don't forsake your mother's teaching:

Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako, Na mikufu shingoni mwako. Mithali 1:9

For they will be a garland to grace your head, And chains around your neck.

Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, Wewe usikubali. Mithali 1:10

My son, if sinners entice you, don't consent.

Wakisema, Haya! Njoo pamoja nasi, Na tuvizie ili kumwaga damu; Tumwotee asiye na hatia, bila sababu; Mithali 1:11

If they say, "Come with us, Let's lay in wait for blood; Let's lurk secretly for the innocent without cause;

Tuwameze hai kama kuzimu, Na wazima, kama wao washukao shimoni. Mithali 1:12

Let's swallow them up alive like Sheol, And whole, like those who go down into the pit.

Tutapata mali yote ya thamani, Tutazijaza nyumba zetu mateka. Mithali 1:13

We'll find all valuable wealth. We'll fill our houses with spoil.

Wewe utashirikiana nasi; Tutakuwa na vitu vyote shirika. Mithali 1:14

You shall cast your lot among us. We'll all have one purse."

Mwanangu, usiende njiani pamoja nao; Uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Mithali 1:15

My son, don't walk in the way with them. Keep your foot from their path,

Maana miguu yao huenda mbio maovuni, Nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Mithali 1:16

For their feet run to evil. They hurry to shed blood.

Kwa kuwa mtego hutegwa bure, Mbele ya macho ya ndege ye yote. Mithali 1:17

For in vain is the net spread in the sight of any bird:

Na hao hujiotea damu yao wenyewe, Hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Mithali 1:18

But these lay wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives.

Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali; Huuondoa uhai wao walio nayo. Mithali 1:19

So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owners.

Hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, Hutoa sauti yake katika viwanja; Mithali 1:20

Wisdom calls aloud in the street. She utters her voice in the public squares.

Hulia penye mikutano mikubwa ya watu, Mahali pa kuyaingilia malango, Ndani ya mji hutamka maneno yake. Mithali 1:21

She calls at the head of noisy places. At the entrance of the city gates, she utters her words:

Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau yao, Na wapumbavu kuchukia maarifa? Mithali 1:22

"How long, you simple ones, will you love simplicity? How long will mockers delight themselves in mockery, And fools hate knowledge?

Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu; Tazama, nitawamwagia roho yangu, Na kuwajulisheni maneno yangu. Mithali 1:23

Turn at my reproof. Behold, I will pour out my spirit on you. I will make known my words to you.

Kwa kuwa nimeita, nanyi mkakataa; Nimeunyosha mkono wangu, asiangalie mtu; Mithali 1:24

Because I have called, and you have refused; I have stretched out my hand, and no one has paid attention;

Bali mmebatilisha shauri langu, Wala hamkutaka maonyo yangu; Mithali 1:25

But you have ignored all my counsel, And wanted none of my reproof;

Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, Nitadhihaki hofu yenu ifikapo; Mithali 1:26

I also will laugh at your disaster. I will mock when calamity overtakes you;

Hofu yenu ifikapo kama tufani, Na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, Dhiki na taabu zitakapowafikia. Mithali 1:27

When calamity overtakes you like a storm, When your disaster comes on like a whirlwind; When distress and anguish come on you.

Ndipo watakaponiita, lakini sitaitika; Watanitafuta kwa bidii, wasinione. Mithali 1:28

Then will they call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me;

Kwa kuwa walichukia maarifa, Wala hawakuchagua kumcha Bwana. Mithali 1:29

Because they hated knowledge, And didn't choose the fear of Yahweh.

Hawakukubali mashauri yangu, Wakayadharau maonyo yangu yote. Mithali 1:30

They wanted none of my counsel. They despised all my reproof.

Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, Watashiba mashauri yao wenyewe. Mithali 1:31

Therefore they will eat of the fruit of their own way, And be filled with their own schemes.

Maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, Na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Mithali 1:32

For the backsliding of the simple will kill them. The careless ease of fools will destroy them.

Bali kila anisikilizaye atakaa salama, Naye atatulia bila kuogopa mabaya. Mithali 1:33

But whoever listens to me will dwell securely, And will be at ease, without fear of harm."