Matendo ya Mitume 19 Swahili & English

Listen/Download Audio
Matendo ya Mitume 19 (Swahili) Acts 19 (English)

Ikawa, Apolo alipokuwa Korintho, Paulo, akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso; akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko; Matendo ya Mitume 19:1

It happened that, while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper country, came to Ephesus, and found certain disciples.

akawauliza, Je! Mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Matendo ya Mitume 19:2

He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They said to him, "No, we haven't even heard that there is a Holy Spirit."

Akawauliza, Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, Kwa ubatizo wa Yohana. Matendo ya Mitume 19:3

He said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism."

Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani, Yesu. Matendo ya Mitume 19:4

Paul said, "John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe in the one who would come after him, that is, in Jesus."

Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Matendo ya Mitume 19:5

When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.

Na Paulo, alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao; wakaanza kunena kwa lugha, na kutabiri. Matendo ya Mitume 19:6

When Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with other languages and prophesied.

Na jumla yao walipata wanaume kumi na wawili. Matendo ya Mitume 19:7

They were about twelve men in all.

Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu, akihojiana na watu, na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Matendo ya Mitume 19:8

He entered into the synagogue, and spoke boldly for a period of three months, reasoning and persuading about the things concerning the Kingdom of God.

Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakiitukana ile Njia mbele ya mkutano; basi, akaondoka akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja, jina lake Tirano. Matendo ya Mitume 19:9

But when some were hardened and disobedient, speaking evil of the Way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus.

Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka miwili, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Matendo ya Mitume 19:10

This continued for two years, so that all those who lived in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.

Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida; Matendo ya Mitume 19:11

God worked special miracles by the hands of Paul,

hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Matendo ya Mitume 19:12

so that even handkerchiefs or aprons were carried away from his body to the sick, and the evil spirits went out.

Baadhi ya Wayahudi wenye kutanga-tanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, Nawaapisha kwa Yesu, yule anayehubiriwa na Paulo. Matendo ya Mitume 19:13

But some of the itinerant Jews, exorcists, took on themselves to name over those who had the evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, "We adjure you by Jesus whom Paul preaches."

Walikuwako wana saba wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Matendo ya Mitume 19:14

There were seven sons of one Sceva, a Jewish chief priest, who did this.

Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Matendo ya Mitume 19:15

The evil spirit answered, "Jesus I know, and Paul I know, but who are you?"

Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Matendo ya Mitume 19:16

The man in whom the evil spirit was leaped on them, and overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded.

Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso, hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Matendo ya Mitume 19:17

This became known to all, both Jews and Greeks, who lived at Ephesus. Fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified.

Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Matendo ya Mitume 19:18

Many also of those who had believed came, confessing, and declaring their deeds.

Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote; wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha hamsini elfu. Matendo ya Mitume 19:19

Many of those who practiced magical arts brought their books together and burned them in the sight of all. They counted the price of them, and found it to be fifty thousand pieces of silver.{The 50,000 pieces of silver here probably referred to 50,000 drachmas. If so, the value of the burned books was equivalent to about 160 man-years of wages for agricultural laborers}

Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Matendo ya Mitume 19:20

So the word of the Lord was growing and becoming mighty.

Mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya, aende Yerusalemu, akisema, Baada ya kuwako huko, yanipasa kuuona na Rumi pia. Matendo ya Mitume 19:21

Now after these things had ended, Paul determined in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, "After I have been there, I must also see Rome."

Akatuma watu wawili miongoni mwa wale waliomtumikia kwenda Makedonia, nao ni Timotheo na Erasto, yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Matendo ya Mitume 19:22

Having sent into Macedonia two of those who ministered to him, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while.

Wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya Njia ile. Matendo ya Mitume 19:23

About that time there arose no small stir concerning the Way.

Kwa maana mtu mmoja, jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Matendo ya Mitume 19:24

For a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the craftsmen,

Akawakusanya hao, pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, Enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Matendo ya Mitume 19:25

whom he gathered together, with the workmen of like occupation, and said, "Sirs, you know that by this business we have our wealth.

Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono siyo miungu. Matendo ya Mitume 19:26

You see and hear, that not at Ephesus alone, but almost throughout all Asia, this Paul has persuaded and turned away many people, saying that they are no gods, that are made with hands.

Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu; bali na hekalu la mungu mke aliye mkuu, Artemi, kuhesabiwa si kitu, na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. Matendo ya Mitume 19:27

Not only is there danger that this our trade come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis will be counted as nothing, and her majesty destroyed, whom all Asia and the world worships."

Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele, wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Matendo ya Mitume 19:28

When they heard this they were filled with anger, and cried out, saying, "Great is Artemis of the Ephesians!"

Mji wote ukajaa ghasia, wakaenda mbio wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja, wakiisha kuwakamata Gayo na Aristarko, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. Matendo ya Mitume 19:29

The whole city was filled with confusion, and they rushed with one accord into the theater, having seized Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel.

Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Matendo ya Mitume 19:30

When Paul wanted to enter in to the people, the disciples didn't allow him.

Na baadhi ya wakuu wa Asia, walio rafiki zake, wakatuma watu kwake, wakimsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Matendo ya Mitume 19:31

Certain also of the Asiarchs, being his friends, sent to him and begged him not to venture into the theater.

Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi; kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka-chafuka, na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Matendo ya Mitume 19:32

Some therefore cried one thing, and some another, for the assembly was in confusion. Most of them didn't know why they had come together.

Wakamtoa Iskanda katika mkutano, Wayahudi wakimweka mbele ya watu. Iskanda akawapungia mkono, akitaka kujitetea mbele ya wale watu. Matendo ya Mitume 19:33

They brought Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. Alexander beckoned with his hand, and would have made a defense to the people.

Lakini walipotambua ya kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia kwa sauti moja kwa muda wa kama saa mbili, wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Matendo ya Mitume 19:34

But when they perceived that he was a Jew, all with one voice for a time of about two hours cried out, "Great is Artemis of the Ephesians!"

Na karani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu, akasema, Enyi wanaume wa Efeso, ni mtu gani asiyejua ya kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi, aliye mkuu, na wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Matendo ya Mitume 19:35

When the town clerk had quieted the multitude, he said, "You men of Ephesus, what man is there who doesn't know that the city of the Ephesians is temple-keeper of the great goddess Artemis, and of the image which fell down from Zeus?

Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, imewapasa kutulia; msifanye neno la haraka haraka. Matendo ya Mitume 19:36

Seeing then that these things can't be denied, you ought to be quiet, and to do nothing rash.

Kwa maana mmewaleta watu hawa, wasioiba vitu vya hekalu wala kumtukana mungu mke wetu. Matendo ya Mitume 19:37

For you have brought these men here, who are neither robbers of temples nor blasphemers of your goddess.

Basi ikiwa Demetrio na mafundi walio pamoja naye wana neno juu ya mtu, baraza ziko, na maliwali wako; na washitakiane. Matendo ya Mitume 19:38

If therefore Demetrius and the craftsmen who are with him have a matter against anyone, the courts are open, and there are proconsuls. Let them press charges against one another.

Bali mkitafuta neno lo lote katika mambo mengine, yatatengenezwa katika kusanyiko lililo halali. Matendo ya Mitume 19:39

But if you seek anything about other matters, it will be settled in the regular assembly.

Kwa maana tuna hatari ya kushitakiwa kwa ajili ya matata haya ya leo, ambayo hayana sababu; na katika neno hilo, hatutaweza kujiudhuru kwa mkutano huu. Matendo ya Mitume 19:40

For indeed we are in danger of being accused concerning this day's riot, there being no cause. Concerning it, we wouldn't be able to give an account of this commotion."

Alipokwisha kusema haya akauvunja mkutano. Matendo ya Mitume 19:41

When he had thus spoken, he dismissed the assembly.