Upendo Nkone - Amelipa Gharama Lyrics

Amelipa Gharama Lyrics

Mwanaume huyu Yesu aliaibishwa sana
Pale msalabani ili tupate wokovu
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
(He has paid the price the Lord Jesus Christ)
Pale msalabani ametuletea wokovu
(At the cross He brought us salvation)

Kapigiliwa misumari, mijeledi alipigwa
Kwa ajili yetu sote tumeupata wokovu
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Walimtukana Yesu, wakamdhalilisha
Nguo walimvua ili tupate wokovu
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Walimnywesha siki, mate walimtemea
Taji ya miba kichwani ili tupate wokovu
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Walimhukumu Yesu bila kosa lolote
Lengo lao kuzuia injili isihubiriwe jamani
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Alisingiziwa uongo hakujibu lolote
Alinyamaza kimya ili tupate wokovu
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka msalabani
Uliokoa wengine leo jiokoe mwenyewe
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Walimtukana Yesu, wakamwita mjanja
Walimtesa sana leo kashinda mauti aah
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Kati ya Yesu na Baraba afunguliwe nani?
Wote wakaitikia afunguliwe Baraba
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Wakamzika kaburini walijua wamemkomesha
Lakini siku ya tatu akafufuka aah
Amelipa gharama huyu Bwana Yesu
Pale msalabani ametuletea wokovu

Huyu Yesu ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)
Ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)
Ameshinda kifo na mauti (Ametuletea wokovu)
Amefufuka na utukufu (Ametuletea wokovu)
Yesu kristo yu hai (Ametuletea wokovu)
Bwana Yesu yu hai leo (Ametuletea wokovu)

Ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)
Kaburi halikumweza (Ametuletea wokovu)
Kaburi halikumshikilia (Ametuletea wokovu)
Kuzimu imetetemeka (Ametuletea wokovu)
Ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)
Yesu ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)

Yesu ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)
Kuzimu haikumweza (Ametuletea wokovu)
Mwanaume wa wanaume kashinda kifo (Ametuletea wokovu)
Amefufuka mwokozi eeh (Ametuletea wokovu)

Kule kupigwa kwake tumepona (Ametuletea wokovu)
Kuteseka kwake tumepona (Ametuletea wokovu)
Ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)
Kwa kupigwa kwake tumepona (Ametuletea wokovu)
Kwa kupigwa kwake tumekuwa wazima (Ametuletea wokovu)
Kwa kupigwa kwake tunapendana (Ametuletea wokovu)

Ametuweka mbali na laana (Ametuletea wokovu)
Ametuweka mbali na magonjwa (Ametuletea wokovu)
Ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)
Ametuletea wokovu (Ametuletea wokovu)


Amelipa Gharama Video

Amelipa Gharama Lyrics -  Upendo Nkone

Upendo Nkone Songs

Related Songs