Neema Gospel Choir - Nikubali Yesu Lyrics

Nikubali Yesu Lyrics

Kuna vijito vya maji ya uzima
There are streams of living water
Mlimani mwa Bwana
in the Lord's mountain
Kila aogaye humo yuna usalama 
whoever swims in, is safe

Kama ungelijua karama yake Mungu leo hii
if you only knew the gift of God 
Ya kwamba ye ni nani aongeaye na wewe leo hii 
for who you are speaking to 

Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele 
you would have asked Jesus to give you the living water 

Wala hakuna haja ya kusubiri maji yatibuliwe 
there's no need to wait for the water to be stirred 
Tena hakuna haja ya kusubiri mtu akuwezeshe 
and there's no need to wait for someone to help you 

Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele 
you would have asked Jesus to give you the living water 

Je shida yako ni ipi?
what troubles you?
Mwambie Yesu anaweza
tell Jesus, he is able

Mwambie Yesu usinipite 
tell Jesus "pass me not"
Niko hapa Bwana
am here my Lord

Nimejaribu mwenyewe pekeyangu nimeshindwa unisaidie 
I have tried on my own, i have failed. help me! 

Yesu wewe unaweza 
Jesus you are able 
Yesu wewe unatosha 
you are sufficient 
Yesu wewe usinipite 
pass me not Jesus 
Usinipite Bwana 
pass me not Lord 

Nakuita Yesu 
i call upon you Jesus 
Nakuita Bwana 
i call upon you Lord 
Nakuita 
i'm calling you 

Sikia kuomba kwangu ee Yesu 
hear my prayer Jesus! 
Amani yangu ni wewe mfalme 
you are my peace, my king 
Nimesikia habari zako, 
i have heared about you 
nakimbilia kwako Bwana 
i am coming to you Lord 

Nisaidie, nisaidie 
help me 

Nikubalie ombi langu Bwana nikuombalo 
accept my prayer oh Lord 
Usiniache peke yangu Bwana mimi sitaweza 
do not leave me alone, i cant on my own 

Nikubali, nikubali 
accept me 

Ewe Yesu Bwana wangu, 
Jesus my Lord 

Ewe Yesu
Ooh Jesu

Kuna vijito vya maji ya uzima
There are streams of living water
Mlimani mwa Bwana
in the Lord's mountain
Kila aogaye humo yuna usalama 
whoever swims in, is safe

Kama ungelijua karama yake Mungu leo hii
if you only knew the gift of God 
Ya kwamba ye ni nani aongeaye na wewe leo hii 
for who you are speaking to 

Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele 
you would have asked Jesus to give you the living water 

Wala hakuna haja ya kusubiri maji yatibuliwe 
there's no need to wait for the water to be stirred 
Tena hakuna haja ya kusubiri mtu akuwezeshe 
and there's no need to wait for someone to help you 

Ungelimwomba Yesu akupe maji ya uzima tele 
you would have asked Jesus to give you the living water 

Je shida yako ni ipi?
what troubles you?
Mwambie Yesu anaweza
tell Jesus, he is able

Mwambie Yesu usinipite 
tell Jesus "pass me not"
Niko hapa Bwana
am here my Lord

Nimejaribu mwenyewe pekeyangu nimeshindwa unisaidie 
I have tried on my own, i have failed. help me! 

Yesu wewe unaweza 
Jesus you are able 
Yesu wewe unatosha 
you are sufficient 
Yesu wewe usinipite 
pass me not Jesus 
Usinipite Bwana 
pass me not Lord 

Nakuita Yesu 
i call upon you Jesus 
Nakuita Bwana 
i call upon you Lord 
Nakuita 
i'm calling you 

Sikia kuomba kwangu ee Yesu 
hear my prayer Jesus! 
Amani yangu ni wewe mfalme 
you are my peace, my king 
Nimesikia habari zako, 
i have heared about you 
nakimbilia kwako Bwana 
i am coming to you Lord 

Nisaidie, nisaidie 
help me 

Nikubalie ombi langu Bwana nikuombalo 
accept my prayer oh Lord 
Usiniache peke yangu Bwana mimi sitaweza 
do not leave me alone, i cant on my own 

Nikubali, nikubali 
accept me 

Ewe Yesu Bwana wangu, 
Jesus my Lord 

Ewe Yesu
Ooh Jesu

Audio Recorded by:  Frester's Record
Video Directed by:  Cylivester
Graphics By:     Titus Alfred


Nikubali Yesu Video

Nikubali Yesu Lyrics -  Neema Gospel Choir

Neema Gospel Choir Songs

Related Songs