Nuru ya Kweli Lyrics

Neema Gospel Choir AICT Chang'ombe swahili

Chorus:
Nuru ya kweli,
The true light
Nuru ya wote,
The light of all
Waaminio ni Yesu,
who believe is Jesus
Nuru kwa wote wamtegemeao,Bwana, Bwana.
the light for all who depend upon the Lord

Nuru ya Kweli Video

Buy/Download Audio

Nuru ya Kweli Lyrics

Nuru ya kweli,
The true light
Nuru ya wote,
The light of all 
Waaminio ni Yesu,
who believe is Jesus
Nuru kwa wote wamtegemeao,Bwana, Bwana.
the light for all who depend upon the Lord 

Tumefunuliwa Nuru ya Kweli,
The true light is revealed for us
Tumefunuliwa Nuru ya Haki,
The righteous light is revealed for us
Tumefunuliwa ukombozi wetu,
Our redemption is revealled
Bwana ni Nuru ya Kweli. 
The true light is the Lord

 
Tumefunuliwa Wokovu wetu,
Our salvation is revealled
Tumefunuliwa Amani,
Peace has been revealled for us
Tumefunuliwa Uponyaji wetu,
Our healing has been revealled
Bwana ni Nuru ya Kweli.
The Lord is the true light 
 
Mwanadamu wee tafakari kwa makini upendo wa Mungu kwetu
think about the love of God to us 
Sio kitu cha kawaida
it is not just an ordinary thing

Mara ngapi tunakosa,
how many times we commit sin
Atusamehe Bwana Mungu wetu
 our Lord God forgives us
Na kurudisha tena tumaini kwa upya.
and restore our hope 
 
Kwake jana yetu si kitu
our past is nothing to him to consider
Anautazama mwisho wetu
he considers our destiny
Na kusahau mabaya
and forget the evils
Tuliyoyatenda mwanzo
we did in the past

Airejeza furaha yetu
he restores our joy
na Ujana wetu kama tai
and our youth as eagles
Kweli Yesu ni nuru ya kweli
Jesus is the true light for real 
 
Nuru inang’aa duniani kote
the light is shining all over the world
Wala giza halitaiweza
and the darkness shall not comprehend it

Nuru imekuwa uzima wetu
the light is our life now 
Tul’o ikubali itumulikie
we have accepted it to shine to us

Nuru imekua ukombozi kwa mwanadmu
the light is a redemption to the human being 
Alipopotelea gizani.
as he was wandered in the darkness 
 
Ndani yake umo ushindi wetu
our victory is in the light

Tunashinda,
we win
Tunashinda
we win

Haleluya
hallelujah

Tumeshinda kwa Imani,
we have won by faith
Kwa kuja kwake Yesu
and for the coming of Jesus 
Nuru yetu, Ukombozi wetu.
our Light, our redemption
 
Haleluya
Hallelujah

Amen 
Amen
 
Tumeponywa naye Yesu,
We are healed by Jesus
Tuko Huru, Tuko huru,
we are set free

Ukombozi tumepata,
we've got our redemption
Haleluya, Haleluya
Halellujah