Imo nguvu Lyrics

Neema Gospel Choir AICT Chang'ombe swahili

Chorus:
Imo nguvu
there's power
Katika neno lako
in your word

Imo nguvu Video

Buy/Download Audio

Imo nguvu Lyrics

Tumeitwa kukutangaza Yesu
We've been called to proclaim your name Jesus
Tumeitwa kukuhubiri Yesu
We've been called to preach about you Jesus
Tumeitwa kukutumikia
We've been called to serve you
Neno lako lienee 
to spread your word

Imo nguvu
there's power
Katika neno lako 
in your word
 
Ishara hizi zitafuatana nasi
And these signs will accompany us
Sisi tunaoliamini jina lako
Who believe in your name 
 
Kwa jina lako wagonjwa wanapona
In your name the sick get healed
Waliofungwa wanafunguliwa nawe Bwana
You set free the captives

Bwana kwa nguvu zako Hatutadhurika
Lord by your power we'll not be harmed
kwa vitu vya kufisha
with deadly poisons
(kwa vitu vya kufisha)
(with deadly poisons)
Hatutadhurika
we'll never be harmed

Bwana kwa roho wako
Lord by your Holly spirit
Tutasema kwa lugha mpya
We'll speak in new tongues
Lugha mpya
New tongues

Oooh Bwana, Oooh Bwana
Oooh Lord,Oooh Lord

Hatutadhurika
We'll never be harmed
Kwa vitu vya kufisha
With deadly poisons
Hatutadhurika
We'll never be harmed