Burudani Moyoni Lyrics

Neema Gospel Choir AIC Chang'ombe swahili

Chorus:
Pangusa machozi yako
Wipe away your tears

Futa mavumbi shangilia
Wipe off the dust and rejoice


Amekuja mtetezi wako
for your advocate has come

Msaada kwa walio na shida
Helper for those in need

Burudani Moyoni Video

Buy/Download Audio

Burudani Moyoni Lyrics

Pangusa machozi yako
Wipe away your tears

Futa mavumbi shangilia
Wipe off the dust and rejoiceAmekuja mtetezi wako
for your advocate has come

Msaada kwa walio na shida
Helper for those in need
 
Uweza wa kifalme u mabegani mwake
The government is on his shoulders

Ameibeba Amani yako wewe
He carries your peace

Uzima wa milele,
Eternal life

Furaha na tumaini
Joy and hope

Mimi nawe tuwe nayo milele
So you and I shall have it eternally
 
 
Tuwe nayo tele, Amani na uzima
Let's have abundant life and peace

Tumaini lote, Yesu ndiye yote  
Full hope, Jesus is above all
 
Ukimpata Yesu moyoni Moyoni,moyoni mwako
If you receive Jesus in your heartYesu atakufanya kuwa wake yeye
Jesus will make you His child

Utasahau shida zote 
you will forget all the troubles

Burudani moyoni
Joy in my heart

Sina wasiwasi Yesu yupo 
i'm not worried Jesus is there
 
Mpokee Yesu nawe leo moyoni
Receive Jesus in your heart

Akufanye upya moyo wako,
so he renews your heart

Uwe na Amani
and you may have peace