AHADI Lyrics

Neema Gospel Choir swahili

Chorus:
Ujipe moyo,.m oyo mkuu.
Uu jipe moyo sio mwisho wako,
Subiri subira yavuta kheri,
Subiri Mungu wako yupo.

Moyo, moyo mkuu
Ujipe moyo, sio mwisho wako.
Subiri, subira yavuta kheri,
Subiri, Mungu wako yupo.

AHADI Video

Buy/Download Audio

AHADI Lyrics

Nilisubiria ahadi, Ahadi ya Mungu,
Ya kunijibu Mimi..m. aombi yangu..
Nikasubiria muda, Muda wa Mungu,
Yeye hachelewi wala hawahi.

Subiri, ahadi ya Mungu atakujibu tu maombi yako..
Subiri wakati wa Mungu, yeye hachelewi wala hawahi.

Ujipe moyo,.m oyo mkuu.
Uu jipe moyo sio mwisho wako,
Subiri subira yavuta kheri,
Subiri Mungu wako yupo.

Moyo, moyo mkuu
Ujipe moyo, sio mwisho wako.
Subiri, subira yavuta kheri,
Subiri, Mungu wako yupo.

Mawazo ya Mungu si kama ya mwanadamu
Tunapoishia sisi (Yeye huanzia)
Ni Mungu mfariji, Ni Mungu mwaminifu
Jipe moyo we Baba (Mama)

Ujipe moyo, . moyo mkuu.
U ujipe moyo sio mwisho wako,
Subiri subira yavuta kheri,
Subiri Mungu wako yupo.

Moyo, moyo mkuu
Ujipe moyo, sio mwisho wako.
Subiri, subira yavuta kheri,
Subiri, Mungu wako yupo.