Mtukuze Mungu tu Lyrics

Sifaeli Mwabuka swahili

Chorus:
Vile ulivyo (simama)
Vile ulivyo (simama)
Mtukuze Mungu tu
Kwenye taabu zako (simama)
Kwenye mateso (simama)
Kwenye mapito yako (simama)
Mtukuze Mungu tu

Mtukuze Mungu tu Video

Mtukuze Mungu tu Lyrics

Vile ulivyo (simama) 
Vile ulivyo (simama) 
Mtukuze Mungu tu
Kwenye taabu zako (simama)  
Kwenye mateso (simama)
Kwenye mapito yako (simama) 
Mtukuze Mungu tu 

Mtukuze Yesu (simama) 
Mtukuze Baba (simama) 
Mtukuze Yesu (simama) 
Mtukuze Mungu tu 

Yahweh (simama) 
Yahweh (simama) 
Mtukuze Mungu tu