Sifaeli Mwabuka

Mtukuze Mungu tu Lyrics

Vile ulivyo (simama) 
Vile ulivyo (simama) 
Mtukuze Mungu tu
Kwenye taabu zako (simama)  
Kwenye mateso (simama)
Kwenye mapito yako (simama) 
Mtukuze Mungu tu 

Mtukuze Yesu (simama) 
Mtukuze Baba (simama) 
Mtukuze Yesu (simama) 
Mtukuze Mungu tu 

Yahweh (simama) 
Yahweh (simama) 
Mtukuze Mungu tu 


Mtukuze Mungu tu Video

Source: Mtukuze Mungu tu Lyrics - Sifaeli Mwabuka