Goodluck Gozbert - Hauwezi Kushindana Lyrics

Hauwezi Kushindana Lyrics

Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya 
Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya

Kama maneno yangekuwa yanaweza kutoboa mwili huu
Mbona sasa ngingekuwa na vidonda mwili mzima 
Vita ya maneno kuna watu majemedari 
Ukisema mshindane mbona mikono utainua 
Kupigwa vita ni kawaida isikusumbue 
Wewe ni mti wenye matunda zoea mawe 

Lia kidogo nyamaza ili uchungu uishe 
Ukiendelea unawapa kichwa hawa 
Vaa silaha za imani rejea vitani 
Wakikuona waseme umeshakua sugu 
Acha waonge acha waseme seme 
Ila yupo Mungu wakuwaziba Midomo  

Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya
Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya 

Ikiwa Mungu anahukumu kwa kuskiza maneno 
Mbona hata matumbo ya mimba yanasemwa sana 
Hivi Mungu angehukumu kwa kuskiza umbeya 
Si ningekushauri mchungaji wangu ufunge kanisa 
Mwanadamu mwanadamu shida ni ulimi 
Ungejifunza ukimya haunanga hasara 
Fulani we fulani unashida gani, na uongo wa nini? 
Mwogope Mungu, ukumbuke ni ahadi kuna siku yaja 
Kwa kila neno la kinywa chako utatolea hesabu 
Mimi si Nimeshakwambia kubali uache 
Utajijua na shingo yako ngumu ayaya 
Siwezi kushindana, na mwanadamu mwenye kinywa 

Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya
Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya

Yesu huyu Yesu Hakujitetea kabisa 
Japo walimsema kwa ubaya aliwasamehe 
Na wewe uwasamehe uwaombee kwa maana hawajui wasemayo 
Wakifanyanga ubaya uwajibu kwa wema 
Usishindane na mtu wajibu kwa wema 
Hata iwe ni ndugu wa karibu wajibu kwa wema 
Si vizuri wewe usilipe kisasi 
Wajibu kwa wema 
Tenda wema uende 
Wajibu kwa wema 
ah ah ah, wajibu kwa wema 
oh maana maana 

Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya
Hauwezi Kushindana Oh Kushindana
Na mwanadamu mwenye kinywa ayayaya


Hauwezi Kushindana Video

Hauwezi Kushindana Song Meaning, Biblical Reference and Inspiration"Hauwezi Kushindana" is a Swahili worship song by Goodluck Gozbert, a renowned Tanzanian gospel artist. This powerful and uplifting song has gained immense popularity across East Africa and beyond. With its inspiring lyrics and captivating melody, "Hauwezi Kushindana" encourages believers to trust in God's unwavering power and grace, reminding us that no human being can compare to Him.

Meaning of the Song:

The title "Hauwezi Kushindana" translates to "You Cannot Be Defeated" in English. The song emphasizes the omnipotence and sovereignty of God, affirming that He is unconquerable and victorious in all circumstances. It serves as a reminder that no matter what challenges we face, we can rely on God's strength and provision to overcome them.

Inspiration and Story behind the Song:

Goodluck Gozbert is known for his deep connection to the Word of God and his ability to convey profound spiritual truths through his music.

Biblical References:

1. Romans 8:31 - "What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?" This verse echoes the central message of "Hauwezi Kushindana," emphasizing that if God is on our side, no one can stand against us.

2. Psalm 27:1 - "The Lord is my light and my salvation—whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life—of whom shall I be afraid?" This verse highlights the confidence and trust we can have in God, which is echoed in the lyrics of the song.

3. Psalm 62:11 - "One thing God has spoken, two things I have heard: 'Power belongs to you, God.'" This verse affirms that all power belongs to God alone, further reinforcing the theme of the song.

Creative Subheadings:

1. The Unfailing Power of God
2. Trusting in God's Sovereignty
3. Overcoming Challenges through Faith
4. Finding Strength in Worship
5. The Assurance of God's Victory
6. God's Power in Our Daily Lives

1. The Unfailing Power of God:

"Hauwezi Kushindana" celebrates the incomparable power and might of God. The lyrics highlight the fact that there is no one who can rival God or defeat His purposes. This subheading could explore the concept of God's omnipotence and how it applies to our lives.

2. Trusting in God's Sovereignty:

The song encourages believers to place their trust in God's sovereignty. It reminds us that no matter the circumstances we face, God is in control. This subheading could delve into the importance of surrendering to God's will and trusting Him completely.

3. Overcoming Challenges through Faith:

"Hauwezi Kushindana" serves as a source of encouragement for those facing challenges and obstacles. It reminds us that with God on our side, we can conquer any adversity. This subheading could explore stories from the Bible where individuals overcame insurmountable odds through their unwavering faith in God.

4. Finding Strength in Worship:

One of the underlying themes of "Hauwezi Kushindana" is the power of worship. The lyrics encourage believers to find strength and solace in worshiping God. This subheading could discuss the significance of worship in the life of a believer and how it helps us connect with the divine power of God.

5. The Assurance of God's Victory:

The song reinforces the truth that God is victorious in every situation. It reminds us that no matter how dire our circumstances may appear, God's triumph is assured. This subheading could explore the biblical accounts of God's victory and how they relate to our lives today.

6. God's Power in Our Daily Lives:

"Hauwezi Kushindana" encourages believers to tap into God's power in their daily lives. The lyrics remind us that God's strength is available to us in every situation we face. This subheading could explore practical ways in which we can access and experience God's power in our day-to-day lives.

Conclusion:

"Hauwezi Kushindana" is a powerful worship song that resonates deeply with believers across cultures and languages. Its lyrics remind us of God's unfailing power and grace, encouraging us to trust in Him completely. Through its inspiring message and uplifting melody, this song serves as a reminder that no human being can compare to the greatness of our God. As we surrender to Him and place our trust in His sovereignty, we can experience His victory in every aspect of our lives. Hauwezi Kushindana  Lyrics -  Goodluck Gozbert

Goodluck Gozbert Songs

Related Songs