UBHAGHILE/You Are Able/Unaweza Lyrics

Dr Ipyana african

Chorus:
Ubhaghile Ubhaghile
Ubhaghile mwana wa Ghala
You are able
You are able
Son of God You are able

UBHAGHILE/You Are Able/Unaweza Video

UBHAGHILE/You Are Able/Unaweza Lyrics

Ubhaghile Ubhaghile
Ubhaghile mwana wa Ghala 
Ubhaghile Ubhaghile
Ubhaghile mwana wa Ghala 

Unaweza Unaweza
Unaweza Mwana wa Mungu
Unaweza Unaweza
Unaweza Mwana wa Mungu

You are able 
You are able 
You are able Son of God