Sitanyamaza

Sitanyamaza Lyrics

Matendo nitalia, Kwa sinani nitaomboleza
Sodoma nitanung’unika, Mipakani nitashambulia
Mijini wameniacha,Kila mara nitashambulia
Maisha ya wanadamu, Yamenichosha…. .

Oh oh mimi
Sitanyamaza, wala sitanyamaza
Lakini nitalipa ujira wa vifuani mwao
Maovu yenu ninyi, pamoja na baba zenu
nasema nitalipa ndio mjue mimi ni Bwana
Mmefukiza uvumba, na kunitukana
Kwa ajili ya haya mtajutia vitani mwenu  .

mmefanya uzinzi katikati ya milima
Usiku wa manane mmefanya ukahaba
Kwenye njia kuu na vichochoro mmefanya mapatano
Kwenye mialoni na mipera mmefanya machukizo  .

Ulitumaini uzuri wako ukafanya ukahaba
Kila kijana aliyepita ulimwona anafaa
Awe mzuri na sura mbaya ulifunua marinda .

Wako wapi wapenzi wako? Mbona sasa unakonda?
Wako wapi mapenzi zako? Mbona sasa unakonda? .Miji mizuri imekuwa ukiwa
Majumba mazuri yamefungwa kabisa
Wana wa wana wamebaki yatima
Kiburi cha muwamu, imekoma kabisa x2 .

Hebu sasa piga kelele uliye kahaba,
Shika kinubi omboleza upate kukumbukwa x2 .

Nirudieni mimi niwasamehe, Nasema mgeukeni sasa niwaponye
Nirudieni mimi niwasamehe, Nasema mgeukeni sasa niwaponye x2 .

Lakini Bwana asema hivi, nitawaponya
Yeye mwenyewe aahidi, nitawabariki
Mimi ni alfa na omega, mwanzo na mwisho
Jamani mimi ni mungu, mwingine hapana .

Nirudieni mimi niwasamehe, 
Nasema mgeukeni sasa niwaponye x2


Top Songs United States
Share:

Write a review/comment/correct the lyrics of Sitanyamaza:

0 Comments/Reviews


Bible Verses for Sitanyamaza

Isaiah 59 : 8

They have no knowledge of the way of peace, and there is no sense of what is right in their behaviour: they have made for themselves ways which are not straight; whoever goes in them has no knowledge of peace.

Jeremiah 4 : 1

If you will come back, O Israel, says the Lord, you will come back to me: and if you will put away your disgusting ways, you will not be sent away from before me.

Zechariah 1 : 3

And you are to say to them, These are the words of the Lord of armies: Come back to me, says the Lord of armies, and I will come back to you.