Christ Ambassadors - Nimekupata Yesu -natamani nitembee Lyrics

Nimekupata Yesu -natamani nitembee Lyrics

Nimekupata yesu, nimepata yote,
Nimekupata bwana, sitahitaji tena aah,
Wewe ndiwe hitaji langu,
Ngome yangu na mwamba
tengemeo langu katika hali
jaza moyo wangu, upendo nikupende,
U rafiki wa kweli, nifundishe kupenda aah,bwana,
maana upendo wako, ndio pekee waweza,
Kunifanya kiumbe kipya nikakufuate

Natamani nitembee katika upendo wa bwana,
Upendo ule wa dhati, upendo husiobagua,
Upendo uletao hekima, busara na amani,
Upendo wakimbingu pekee ulio bora

Wapenzi wa kulia, wengi ni wadanganyifu,
niwapo katika hali zuri tuko wote eeh,
lakini katika matatizo, wote wanikimbia,
wewe nimekupata nitakushikilia

Natamani nitembee katika upendo wa bwana,
Upendo ule wa dhati, upendo husiobagua,
Upendo uletao hekima, busara na amani,
Upendo wakimbingu pekee ulio bora

Nakukaribisha bwana, uyatawale maisha, yetu ya kila siku,
Tufundishe kupanda aah, mbegu Za upendo wa dhati,
mwisho wa nyakati,tuweze kuvuna matunda ya ukamili
kamilisha upendo, mungu aliohadaa
Dumisha ndoa zao furaha itawale,
Bwana, pembeni za unyonge na udhaifu wao
familia iwe mwanga wa mbingu ku

Natamani nitembee katika upendo wa bwana,
upendo ule wa dhati, upendo husiobagua,
upendo uletao hekima, busara na amani,
upendo wakimbingu pekee ulio bora


Nimekupata Yesu -natamani nitembee Video

Nimekupata Yesu -natamani nitembee Song Meaning, Biblical Reference and Inspiration

"Nimekupata Yesu - Natamani Nitembee" is a beautiful Swahili gospel song performed by Christ Ambassadors. This song captures the essence of finding true love and guidance in a relationship with Jesus Christ. It expresses the longing to walk in the love and wisdom of the Lord, and to be transformed by His unconditional love. The Meaning of "Nimekupata Yesu - Natamani Nitembee" The title of the song, "Nimekupata Yesu," translates to "I have found you, Jesus" in English. This phrase sets the tone for the entire song, highlighting the joy and fulfillment that comes from encountering the love and presence of Jesus in one's life. The chorus, "Nimekupata Bwana, sitahitaji tena," reinforces the idea that once we have found Jesus, we lack nothing else. He becomes our refuge, our rock, and our everything. The phrase "natamani nitembee" means "I long to walk" or "I desire to walk." This expresses the earnest desire to live in the love and guidance of the Lord, to follow His ways, and to experience the fullness of life that comes from walking in His path. The song acknowledges that Jesus is the true source of love, and only through Him can we truly learn how to love others. Related Bible Verses: The lyrics of "Nimekupata Yesu - Natamani Nitembee" align closely with several Bible verses. These verses affirm the themes of finding God's love, walking in His ways, and experiencing the fullness of life in Christ. Here are a few examples: 1. Psalm 18:2 (NIV) "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold." This verse echoes the idea expressed in the song that Jesus is our refuge and rock. It emphasizes the trust and security we find in a relationship with Him. 2. 1 John 4:8 (NIV) "Whoever does not love does not know God because God is love." This verse reinforces the message of the song that true love originates from God. It reminds us that to truly understand and experience love, we must first know and have a relationship with God. 3. Proverbs 3:5-6 (NIV) "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight." The desire expressed in the song to walk in God's ways and seek His guidance aligns with this verse from Proverbs. It encourages us to trust in the Lord and submit our lives to His will. Conclusion: "Nimekupata Yesu - Natamani Nitembee" is a heartfelt song by Christ Ambassadors that celebrates the joy and fulfillment found in a relationship with Jesus Christ. It beautifully expresses the longing to walk in God's love, to find refuge and guidance in Him, and to experience the fullness of life that comes from following His ways. Through the powerful lyrics and inspiring melody, this song reminds us of the unending love and grace available to us through Jesus. May we all strive to walk in His love and share it with others as we navigate life's journey.

Christ Ambassadors Songs

Related Songs