Guardian Angel + Jessica Honore - Jina La Yesu Lyrics

Jina La Yesu Lyrics

Hata hili linapita 
Hata hili lina mwisho 
Hata hili linapita 
Hata hili lina mwisho 

Ni kweli napitia kipindi kigumu 
Moyo wangu unauma 
Nijaribu lililosima mbele zako kizito 
Moyo unafadhaika 
Lakini namwimini Mungu atanivusha tu 
Wakati mwingine nilikumbana na hatari 
Ya kugharimu uhai wangu 
Mungu hakuniacha, MUngu alinibeba 
Hata hili linapita, Hata hili lina ukomo wake 
Kila jaribu linalokuja mbele yangu 
Bibilia linasema lina mlango wa kutokea 
Waswahili wanasema hakuna mrefu lisilokuwa na mwisho 
Hata hili lina mwisho 

Majaribu hayana budi kuyavumilia 
Nitavumilia oh sitawaza uovu 
Manabii walijaribiwa 
mitume wengine kufa kwa ajili ya kazi ya Mungu 
Nami pia sitavunjika moyo 

Vumilia vumilia vumilia jipe moyo 
Vumilia vumilia hatimaye utashinda 

Vikwazo vingi na vitisho mbele yako 
Usiogope usiogope 
Ndoa yako japo kiasi hicho 
Usiogope jibu lipo leo 
Huduma japo pigwa vita hivyo 
Usiogope jua yupo mtetezi 
Ukimwona nyani mzee 
Jua kakwepa mishale mingi 
Usiogope yupo mtetezi 
Usiogope vita ni vya Bwana 
Usiogope vita ni vya Bwana 

Sitaogopa sitaogopa 
Mungu yuko nami 
Sitaogopa sitaogopa 
Sitaogopa atanishindia 

Sitaogopa sitaogopa 
Mungu yuko nami 
Sitaogopa sitaogopa 
Sitaogopa atanishindia Jina lako Yesu lina nguvu 
Na uweza la kuvunja hila 
minyororo ya shetani 

Jina lako Yesu lina nguvu 
Na uweza la kuvunja hila 
minyororo ya shetani 

Ulisema Bwana tutatenda 
Zaidi ya uliyoyatenda 
Naomba Bwana tukiimba 
Walio wagonjwa wanapona 

Ulisema Bwana tutatenda 
Zaidi ya uliyoyatenda 
Naomba Bwana tukiimba 
Waliopotoka waokoke 

Waliokuwa huduma zao zimevunjika 
Zinarudi kusimama 
Viwete watembee visiwi wasikie ukitajwa 
Nguvu za giza zimeshindwa 
Ngome za shetani zimeshindwa 
Kwa jina lako Kwa jina lako 

Jina lako Yesu lina nguvu na uweza 
Wa kuvunja hila 
minyororo ya shetani 

Mauaji ya wake na waume zetu (shindwe) 
Chuki kati ya binadamu (shindwe) 
Unafiki na masengenyo (shindwe) 
In the mighty name of Jesus christ (shindwe) 

Every nation bow and every tongue confess 
That Jesus is the Lord yeah 
Every knee shall bow and every tongue confess 
Jesus is the Lord, Jesus the Lord 

Jina lako Yesu lina nguvu na uweza 
Wa kuvunja hila 
minyororo ya shetani 

Kila goti lipigwe kila ulimi ukiri 
Kwamba wewe ni Bwana, wewe ni Bwana 


Jina La Yesu Video

Jina La Yesu Song Meaning, Biblical Reference and InspirationJina La Yesu is a soul-stirring gospel song performed by Guardian Angel, a renowned Kenyan gospel artist, and Jessica Honore. The song's title, Jina La Yesu, translates to "The Name of Jesus" in English. It serves as a powerful anthem of faith and victory, proclaiming the supremacy and authority of Jesus Christ.

1. The Meaning and Significance of Jina La Yesu:

Jina La Yesu is a song that centers on the power and authority found in the name of Jesus. The lyrics express a deep belief in the ability of Jesus to bring deliverance, healing, and transformation. The repetition of phrases such as "Jina lako Yesu lina nguvu na uweza" (The name of Jesus is powerful and mighty) emphasizes the unfailing strength and efficacy of His name. It serves as a reminder that no matter the challenges we face, we can find hope, peace, and victory through Jesus Christ.

The song also highlights the importance of faith and trust in God. It encourages listeners to hold firm to their belief in Jesus, knowing that He is a faithful and powerful Savior. By proclaiming His name, we can overcome every obstacle and experience His divine intervention in our lives. Jina La Yesu is a call to surrender to the authority and lordship of Jesus Christ, acknowledging Him as the source of all blessings and victory.

2. The Inspiration and Story Behind Jina La Yesu:

The lyrics reflect a deep understanding of the power of Jesus' name and the transformative impact it can have on individuals' lives. It is likely that Guardian Angel and Jessica Honore were driven by their personal encounters with Christ and the desire to share the profound impact He has had on their lives.

3. Bible Verses that Relate to Jina La Yesu:

a) Philippians 2:9-11 (NIV):
"Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father."

This verse encapsulates the central theme of Jina La Yesu. It emphasizes the exalted position of Jesus and the authority vested in His name. The lyrics proclaim the power of Jesus' name, aligning with the biblical truth that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord.

b) Acts 4:12 (NIV):
"Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved."

Jina La Yesu echoes the message of Acts 4:12, affirming that salvation is found solely in the name of Jesus. The song emphasizes the significance of Jesus' name as the only means through which we can receive forgiveness, redemption, and eternal life.

c) Matthew 28:18-20 (NIV):
"Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.'"

Jina La Yesu aligns with the Great Commission provided by Jesus in Matthew 28:18-20. The song encourages believers to share the name of Jesus with others, proclaiming His authority and making disciples of all nations. It serves as a reminder of Jesus' promise to be with us always, strengthening our faith as we go out into the world.

Conclusion:

Jina La Yesu by Guardian Angel and Jessica Honore is a powerful gospel song that exalts the name of Jesus and proclaims His authority, power, and salvation. The lyrics resonate with believers, reminding them of the transformative impact of Jesus' name and the victory found in Him. Through faith and trust in Jesus, we can overcome challenges and experience His divine intervention in our lives. As we proclaim His name, we declare His authority and invite others to encounter the life-changing power of Jesus Christ. Jina La Yesu is a testament to the enduring truth that salvation is found in no other name but His. Jina La Yesu Lyrics -  Guardian Angel

Guardian Angel Songs

Related Songs