Wewe ni Mungu Wetu Lyrics

Godwin Ombeni swahili

Chorus:
Wewe ni Mungu wetu
Ni Mungu unayeweza
Unaweza unaweza, Unaweza Yesu
Unaweza unaweza Bwana

Wewe ni Mungu Wetu Video

Wewe ni Mungu Wetu Lyrics

Wewe ni Mungu wetu 
Ni Mungu unayeweza 
Wewe ni Mungu wetu 
Ni Mungu unayeweza  .

Unaweza unaweza, Unaweza Yesu 
Unaweza unaweza Bwana 
Unaweza unaweza, Unaweza Yesu 
Unaweza unaweza Bwana  .

Wewe ni Mungu wetu 
Ni Mungu unayeweza 
(unaweza kuponya)
Wewe ni Mungu wetu 
Ni Mungu unayeweza 
(Unaweza kuuisha) 
Wewe ni Mungu wetu 
Ni Mungu unayeweza  .

Unaweza unaweza, Unaweza Yesu 
Unaweza unaweza Bwana 
Unaweza unaweza, Unaweza Yesu 
Unaweza unaweza Bwana 
... .