Nakubaliana Lyrics - Gloria Muliro

Gloria Muliro swahili

Nakubaliana Lyrics

Nakubaliana na neno lako, Bwana.
Nitasimama Kwa neno lako, Bwana. 
Nakubaliana na neno lako, Bwana.
Nitasimama Kwa neno lako, Bwana... X2

Ni Neno lako tu halibadiliki.
Ni Neno lako tu la kutumaini.
Umeliinua juu ya jina lako, Neno.
Halikurudi bure, Neno la kinywa chako Bwana.
Acha nilishikilie, nilitumaini, nikikungonja Bwana.
Acha nilishikilie, nilitumaini nikikungonja.
Kila ulilosema ni kweli, ata likikawia ni kweli, kila ulilosema ni kweli, ata likikawia ni kweli.
Ahadi zako kwangu ni kweli, ata zikikawia, nakubaliaaana...

Nakubaliana na neno lako, Bwana.
Nitasimama Kwa neno lako, Bwana. 
Nakubaliana na neno lako, Bwana.
Nitasimama Kwa neno lako, Bwana...

Nitasimama, nakubaliana.
Daktari amenipa ripoti yake, sikubaliani.
Maana bwana ulituma Neno lako ili Mimi nipone.
Majina yote duni niliyoitwa,sikubaliani.
Maana mbele za Mungu mi nafaa, tena Mimi ni wa maana.
Maana mbele za Mungu mi nafaa, tena Mimi ni wa maana.

Iwe kwangu utakavyo Baba. Iwe naami upendavyo Baba. Iwe kwangu utakavyo Baba.
Iwe kwangu , utakavyo Baba...

Nakubaliana na neno lako, bwana.
Nitasimama Kwa neno lako, bwana. 
Nakubaliana na neno lako, bwana.
Nitasimama Kwa neno lako, bwana...

Nitasimama, nitasimama X8
Nitaishi, nitaishi X4
Sitakubali, nitaishi.
Milele, Nitaishi.

Niko na mungu, nitasimama.x2
Nina Imani, nitasimama.
Nina neno nitasimama.
Nitaishi, Nitaishi
Huduma yangu, biashara yangu
Nitaishi, nitaishi.
Yote vyangu, nitaishi.

Translation:
I agree with your word, Oh Lord.
I will stand by your word, Oh Lord.
I agree with your word, Oh Lord.
I will stand by your word, Oh Lord... X2

Only Your Word does not change.
It is only that brings hope.
You have lifted up your name, the Word.
It did not return in vain, the Word of your mouth Oh Lord.
Let me hold on, hoping in it, waiting for you Oh Lord.
Let me hold you, waiting for You.
Everything you said is true, even if it is delays it is true, 
everything you said is true, even if it is delayed it is true.
Your promises to me are true, even if they are delayed,

I agree 

I agree with your word, Oh Lord.
I will stand by your word, Oh Lord.
I agree with your word, Oh Lord.
I will stand by your word, Oh Lord...

I will stop, I agree.
The doctor has given me his report, I disagree.
Because, Oh Lord, you sent your Word so that I could be healed.
All the bad names I was called, I disagree.
Because in front of God I am good, again I am important.
Because in front of God I am good, again I am important.

Let it be to me as you will, Father. 
Let it be with me as you de Father. 
Be it to me as you will, Father.
Be it to me, as you will, Father.

I agree with your word, Oh Lord.
I will stand by your word, Oh Lord.
I agree with your word, Oh Lord.
I will stand by your word, Oh Lord

I will stand, I will stand X8
I will live, I will live X4
I will not accept, I will live.
Forever, I will live.

I am with God, I will stand.x2
I have faith, I will stand.
I have a word I will stand.
I will live, I will live
My service, my business
I will live, I will live.
All mine, will live.Nakubaliana Video