The Saints Ministers - Zamu ni Yangu Lyrics

Zamu ni Yangu Lyrics

Zamu ni yangu ya huduma, zamu ni yetu ya huduma, 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma. 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma.

Bridge:
Mwanzilishi wa huduma hii, 
Mwana wa Mungu alihudumu kwa wote. 
Aliyeshuka alipaa juu mbinguni avijaze vyote, Akatoa mitume manabii, wachungaji, wainjilisti, na walimu. 

Zamu ni yangu ya huduma, zamu ni yetu ya huduma, 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma. 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma.

Stanza 2
Kwa kusudi la kuwakamilisha, watakatifu wote, 
Hata kazi ya Huduma, itendeke, hata mwili wa Kristo, ujengwe. 

Bridge:
Mwanzilishi wa huduma hii, mwana wa Mungu alihudumu kwa wote. 
Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa Imani, na kumfahamu sana Mwana wa Mungu mkamilifu, tufikie kimo chake cha utimilifu. 

Zamu ni yangu ya huduma, zamu ni yetu ya huduma, 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma. 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma.

Stanza 3
Kwa maana nilikuwa njaa hukunilisha, Nilikuwa na kiu hukuninywesha
Mgeni kwako mimi sikukaribishwa. 
Uchi wangu hukunivika
Nilikuwa hospitali sikutembelewa, 
Kifungoni nilikuwa hukunijia
Muda ni sasa Mwenzangu hudumu kwa wote, 
ili siku ya mwisho uwe mrithi. 

Zamu ni yangu ya huduma, zamu ni yako ya huduma, 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma. 
sitakimya sitalegea nitasimama niende 
zamu ni yangu ya Huduma.


Zamu ni Yangu Video

Zamu ni Yangu Lyrics -  The Saints Ministers

The Saints Ministers Songs

Related Songs