Pokea Sifa

Pokea sifa, bwana pokea sifa ,
jina lako litukuzwe,
bwana pokea sifa

Umeumba, vyote viishivyo
bwana pokea sifa
Dunia, jua na mwezi
bwana pokea sifa

Halleluyah
Jina lako baba, jina lako litukuzwe
Malaika wakuabudu,
bwana pokea sifa
Ulimwengu tunakuabudu
bwana pokea sifa

Bwana wetu
Jina lako takatifu
jina lako litukuzwe,
bwana pokea sifa
Enzi yako ni ya milele
bwana pokea sifa

Share:
1 Comments

Comments / Song Reviews

Eunice Wauna Am touched 3 days ago

Share your understanding & meaning of this song


Reuben Kigame

@reuben-kigame

Bio

Profile bio not available. Go to Artists Page to add bio & Links

Bible Verses for Pokea Sifa

Revelation 4 : 11

Umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza; kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa.

Sifa Lyrics

Social Links