Rehema Simfukwe - Be Lifted Lyrics

Be Lifted Lyrics

Yesu twakuinua juu
inua juu
uinuliwe ee

Yesu twakuinua juu
inua juu
uinuliwe ee

Yesu twakuinua juu
inua juu
uinuliwe ee

uinuliwe
uinuliwe
uinuliwe
uinuliwe
twakuinua juu
uinuliwe
uinuliwe
uinuliwe

Jesus we lift your name on high
your name on high
be lifted high
Jesus we lift your name on high
your name on high
be lifted high
Jesus we lift your name on high
your name on high
be lifted high

Jesus be lifted high
be lifted high
be lifted high
be lifted high
we lift you high
be lifted high
be lifted high
be lifted high in all the earth
be lifted high on the earth
be lifted high
be lifted high
be lifted high 
ooh ohh
be lifted high
be lifted high
be lifted high
be lifted high on the earth

ooh ooh ooh
ooh ooh ooh
ooh ooh ooh
ooh ooh ooh
ooh ooh ooh
ooh ooh ooh

we lift you high
we lift you high
we lift you high on the earth
Jesus we lift up your Name


Be Lifted Video

 Be Lifted Lyrics -  Rehema Simfukwe

Rehema Simfukwe Songs

Related Songs