Ebenezer Lyrics

Florence Andenyi swahili

Chorus:
Andenyi singing Cover of Ebenezer by Angela Chibalonza
Ninataka Ebeneza, nijenge juu yako (I want to build on you Ebenezer)
Ninataka Ebeneza, uwe msingi yangu (I want you Ebenezer to be my foundation)
Jiwe langu la pembeni, nakutamani sana (My cornerstone, I desire you so much)
Jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana (My valuable rock, I need you so much)
Oo Ebeneza, jiwe langu (Oh Ebenezer, my rock)

Ebenezer Video

Ebenezer Lyrics

Umbali tumetoka, na mahali tumefika (Thus far we have come from, and where we are now)
Ndio maana ninatambua, kwamba wewe ni ebeneza (It is why I confess, that you are Ebenezer)
Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako (It is not because of my might, but by yours)
Mahali nimefika, acha nikushukuru (Thus far I have reached, let me thank you)
EE Bwana umenisaidia, nifike mahali nimefika (Oh Lord you have helped me, to reach where I am)
Bwana wewe ni ebeneza, maishani mwangu oo (Lord you are the Ebenezer in my life)

Ninataka Ebeneza, nijenge juu yako (I want to build on you Ebenezer)
Ninataka Ebeneza, uwe msingi yangu (I want you Ebenezer to be my foundation)
Jiwe langu la pembeni, nakutamani sana (My cornerstone, I desire you so much)
Jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana (My valuable rock, I need you so much)
Oo Ebeneza, jiwe langu (Oh Ebenezer, my rock)

Ninataka maisha yangu, yajengwe juu yako (I want my life, to be founded on you)
NInataka ndoa yangu, ijengwe juu yako baba (I want my marriage, to be founded on you)
Ndoa zilizojengwa juu yako yahwe, hazivunjiki kamwe (because marriages built on you, can never be broken)
Nyumba zilizojengwa juu yako yahweh hazivunjiki kamwe (Homes founded on you Yahweh, can never be broken)
Ninataka uimbaji wangu baba, ujengwe juu yako (I want my singing Father, to be founded on you)
Maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu (For you are my voice, you are my life)

Ninataka Ebeneza, nijenge juu yako (I want to build on you Ebenezer)
Ninataka Ebeneza, uwe msingi yangu (I want you Ebenezer to be my foundation)
Jiwe langu la pembeni, nakutamani sana (My cornerstone, I desire you so much)
Jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana (My valuable rock, I need you so much)
Oo Ebeneza, jiwe langu (Oh Ebenezer, my rock)

Ebeneza lang'a, libanga nangai ya tala
Ole kidya mape wolo papa ee kati na bomoyi nanga
Nzambe na kumisio, mokote ko nani nayo
Bisika nako milele o yahwe, ezali sela makasi nayo

Ninataka Ebeneza, nijenge juu yako (I want to build on you Ebenezer)
Ninataka Ebeneza, uwe msingi yangu (I want you Ebenezer to be my foundation)
Jiwe langu la pembeni, nakutamani sana (My cornerstone, I desire you so much)
Jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana (My valuable rock, I need you so much)
Ninataka Ebeneza, nijenge juu yako (I want to build on you Ebenezer)
Ninataka Ebeneza, uwe msingi yangu (I want you Ebenezer to be my foundation)
Jiwe langu la pembeni, nakutamani sana (My cornerstone, I desire you so much)
Jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana (My valuable rock, I need you so much)

Ebenezer ni jiwe langu, jiwe langu la msingi (Ebenezer is my rock, my cornerstone)
Mahali nimefika leo, Ni kwa ajili yako ebeneza (Thus far I have come, is because of you Ebenezer)
Mawe mengi yako hapa chini ya jua (There are a lot of rocks under the sun)
kuna dhahabu, kuna almasi Kuna mawe hata sijui majina yake (There is gold, there is diamond, and others I can't name)
Lakini hakutawahi kuwa jiwe kama ebeneza (But there will never be a rock like Ebenezer)

Andenyi singing Cover of Ebenezer by Angela Chibalonza