Wagalatia 4 Swahili & English

Listen/Download Audio
Wagalatia 4 (Swahili) Galatians 4 (English)

Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote; Wagalatia 4:1

But I say that so long as the heir is a child, he is no different from a bondservant, though he is lord of all;

bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Wagalatia 4:2

but is under guardians and stewards until the day appointed by the father.

Kadhalika na sisi, tulipokuwa watoto, tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Wagalatia 4:3

So we also, when we were children, were held in bondage under the elements of the world.

Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma Mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, Wagalatia 4:4

But when the fullness of the time came, God sent out his Son, born to a woman, born under the law,

kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Wagalatia 4:5

that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption of children.

Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa Mwanawe mioyoni mwetu, aliaye, Aba, yaani, Baba. Wagalatia 4:6

And because you are children, God sent out the Spirit of his Son into your hearts, crying, "Abba,{Abba is a Greek spelling for the Chaldee word for "Father" or "Daddy" used in a familiar, respectful, and loving way.} Father!"

Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali u mwana; na kama u mwana, basi, u mrithi kwa Mungu. Wagalatia 4:7

So you are no longer a bondservant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.

Lakini wakati ule, kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Wagalatia 4:8

However at that time, not knowing God, you were in bondage to those who by nature are not gods.

Bali sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Wagalatia 4:9

But now that you have come to know God, or rather to be known by God, why do you turn back again to the weak and miserable elements, to which you desire to be in bondage all over again?

Mnashika siku, na miezi, na nyakati, na miaka. Wagalatia 4:10

You observe days, months, seasons, and years.

Nawachelea, isiwe labda nimejitaabisha bure kwa ajili yenu. Wagalatia 4:11

I am afraid for you, that I might have wasted my labor for you.

Ndugu zangu, nawasihi, iweni kama mimi, maana mimi ni kama ninyi. Hamkunidhulumu kwa lo lote. Wagalatia 4:12

I beg you, brothers, become as I am, for I also have become as you are. You did me no wrong,

Lakini mwajua ya kuwa naliwahubiri Injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu wa mwili; Wagalatia 4:13

but you know that because of weakness of the flesh I preached the Gospel to you the first time.

na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidharau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Wagalatia 4:14

That which was a temptation to you in my flesh, you didn't despise nor reject; but you received me as an angel of God, even as Christ Jesus.

Ku wapi, basi, kule kujiita heri? Maana nawashuhudu kwamba, kama ingaliwezekana, mngaling'oa macho yenu, mkanipa mimi. Wagalatia 4:15

What was the blessing you enjoyed? For I testify to you that, if possible, you would have plucked out your eyes and given them to me.

Je! Nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Wagalatia 4:16

So then, have I become your enemy by telling you the truth?

Hao wana shauku nanyi, lakini si kwa njia nzuri, bali wanataka kuwafungia nje, ili kwamba ninyi mwaonee wao shauku. Wagalatia 4:17

They zealously seek you in no good way. No, they desire to alienate you, that you may seek them.

Navyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema sikuzote, wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu. Wagalatia 4:18

But it is always good to be zealous in a good cause, and not only when I am present with you.

Vitoto vyangu, ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu; Wagalatia 4:19

My little children, of whom I am again in travail until Christ is formed in you--

laiti ningekuwapo pamoja nanyi sasa, na kuigeuza sauti yangu! Maana naona shaka kwa ajili yenu. Wagalatia 4:20

but I could wish to be present with you now, and to change my tone, for I am perplexed about you.

Niambieni, ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je! Hamwisikii sheria? Wagalatia 4:21

Tell me, you that desire to be under the law, don't you listen to the law?

Kwa maana imeandikwa ya kuwa, Ibrahimu alikuwa na wana wawili mmoja kwa mjakazi, na mmoja kwa mwungwana. Wagalatia 4:22

For it is written that Abraham had two sons, one by the handmaid, and one by the free woman.

Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa mwungwana kwa ahadi. Wagalatia 4:23

However, the son by the handmaid was born according to the flesh, but the son by the free woman was born through promise.

Mambo haya husemwa kwa mfano; kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai, lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Wagalatia 4:24

These things contain an allegory, for these are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children to bondage, which is Hagar.

Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa; kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Wagalatia 4:25

For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answers to the Jerusalem that exists now, for she is in bondage with her children.

Bali Yerusalemu wa juu ni mwungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Wagalatia 4:26

But the Jerusalem that is above is free, which is the mother of us all.

Kwa maana imeandikwa, Furahi, wewe uliye tasa, usiyezaa; Paza sauti, ulie, wewe usiye na utungu; Maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi Kuliko wa huyo aliye na mume. Wagalatia 4:27

For it is written, "Rejoice, you barren who don't bear. Break forth and shout, you that don't travail. For more are the children of the desolate than of her who has a husband."

Basi, ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Wagalatia 4:28

Now we, brothers, as Isaac was, are children of promise.

Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomwudhi yule aliyezaliwa kwa Roho, ndivyo ilivyo na sasa. Wagalatia 4:29

But as then, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now.

Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mwungwana. Wagalatia 4:30

However what does the Scripture say? "Throw out the handmaid and her son, for the son of the handmaid will not inherit with the son of the free woman."

Ndiposa, ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye mwungwana. Wagalatia 4:31

So then, brothers, we are not children of a handmaid, but of the free woman.