Waefeso 6 Swahili & English

Listen/Download Audio
Waefeso 6 (Swahili) Ephesians 6 (English)

Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waefeso 6:1

Children, obey your parents in the Lord, for this is right.

Waheshimu baba yako na mama yako; amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, Waefeso 6:2

"Honor your father and mother," which is the first commandment with a promise:

Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Waefeso 6:3

"that it may be well with you, and you may live long on the earth."

Nanyi, akina baba, msiwachokoze watoto wenu; bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Waefeso 6:4

You fathers, don't provoke your children to wrath, but nurture them in the discipline and instruction of the Lord.

Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo; Waefeso 6:5

Servants, be obedient to those who according to the flesh are your masters, with fear and trembling, in singleness of your heart, as to Christ;

wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendekazao kwa wanadamu bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo; Waefeso 6:6

not in the way of service only when eyes are on you, as men-pleasers; but as servants of Christ, doing the will of God from the heart;

kwa nia njema kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu; Waefeso 6:7

with good will doing service, as to the Lord, and not to men;

mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Waefeso 6:8

knowing that whatever good thing each one does, he will receive the same again from the Lord, whether he is bound or free.

Nanyi, akina bwana, watendeeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Waefeso 6:9

You masters, do the same things to them, and give up threatening, knowing that he who is both their Master and yours is in heaven, and there is no partiality with him.

Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Waefeso 6:10

Finally, be strong in the Lord, and in the strength of his might.

Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Waefeso 6:11

Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.

Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Waefeso 6:12

For our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world's rulers of the darkness of this age, and against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.

Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Waefeso 6:13

Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.

Basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, Waefeso 6:14

Stand therefore, having the utility belt of truth buckled around your waist, and having put on the breastplate of righteousness,

na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa Injili ya amani; Waefeso 6:15

and having fitted your feet with the preparation of the Gospel of peace;

zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Waefeso 6:16

above all, taking up the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the evil one.

Tena ipokeeni chapeo ya wokovu, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu; Waefeso 6:17

And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God;

kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote; Waefeso 6:18

with all prayer and requests, praying at all times in the Spirit, and being watchful to this end in all perseverance and requests for all the saints:

pia na kwa ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili niihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili; Waefeso 6:19

on my behalf, that utterance may be given to me in opening my mouth, to make known with boldness the mystery of the Gospel,

ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo; hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. Waefeso 6:20

for which I am an ambassador in chains; that in it I may speak boldly, as I ought to speak.

Basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu, ni hali gani, Tikiko, ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote; Waefeso 6:21

But that you also may know my affairs, how I am doing, Tychicus, the beloved brother and faithful servant in the Lord, will make known to you all things;

ambaye nampeleka kwenu kwa kusudi lilo hilo mpate kuzijua habari zetu, naye awafariji mioyo yenu. Waefeso 6:22

whom I have sent to you for this very purpose, that you may know our state, and that he may comfort your hearts.

Amani na iwe kwa ndugu, na pendo, pamoja na imani, zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Waefeso 6:23

Peace be to the brothers, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.

Neema na iwe pamoja na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kutokuharibika. Waefeso 6:24

Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ with incorruptible love. Amen.